skip to main content

Vesti

05 03 2018

Istraživanje percepcije javnosti o sistemu izvršenja

U novembru 2017-e, USAID Projekat vladavine prava u saradnji sa CeSID-om započeo je sveobuhvatno istraživanje percepcije javnosti o postupku izvršenja u Srbiji.

02 03 2018

Obuka sudskih dostavljača

U periodu od decembra 2017. do marta 2018., u saradnji sa Pravosudnom akademijom, USAID Projekat vladavine prava sproveo je tri obuke na temu efikasne dostave sudskih pismena za oko 70 zaposlenih u osnovnim sudovima u Beogradu i osnovnom sudu u Kragujevcu.

15 02 2018

Harmonizacija prakse u izvršnom postupku

U Kragujevcu, 20.02.2018., pod pokroviteljstvom Vrhovnog kasacionog suda, USAID Projekat vladavine prava u saradnji sa EU Projektom za unapređenje efikasnosti pravosuđa organizovao je okrugli sto na temu pravnih shvatanja i zaključaka Vrhovnog kasacionog suda u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

25 12 2017

Radni sastanak sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva

USAID Projekat vladavine prava organizovao je 25.12.2017. u hotelu ’Park’ u Beogradu sastanak sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva.

22 12 2017

Obuka – Efikasna dostava sudskih pismena

Neefikasna dostava sudskih pismena u direktnoj je vezi sa trajanjem sudskog postupka. Funkcionalna analiza Svetske Banke pokazala je da je samo 50% svih pokušaja dostave na teritoriji Srbije uspešno.

11 12 2017

Prvi okrugli sto za sudije i državne pravobranioce

U Beogradu, 11.12.2017., USAID Projekat vladavine prava podržao je organizaciju prvog okruglog stola za sudije Prvog osnovnog suda i zamenike državnog pravobranioca.

24 11 2017

Konferencija o izazovima u izvršenju u Srbiji

U Beogradu, 24.11.2017., USAID je u saradnji sa drugim donatorima (Evropskom unijom, Svetskom bankom, i Savetom Evrope) podržao organizaciju završne konferencije na temu izazova u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

20 11 2017

Sprovedena Analiza stavova sudijskih pomoćnika

USAID Projekat vladavine prava je u saradnji sa Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika sproveo istraživanje stavova sudijskih pomoćnika o njihovom položaju i uslovima rada.

18 11 2017

Obeleženo pet godina profesionalnog udruženja sudijskih pomoćnika

18.11.2017. u Beogradu, USAID Projekat vladavine prava podržao je organizaciju pete redovne Skupštine Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

VRH