skip to main content

Vesti

31 05 2019

Završen proces izrade amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Proces izrade amandmana na postojeća rešenja u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju započeo je još u aprilu prošle godine uz podršku USAID-ovog Projekta vladavine prava

21 05 2019

Podrška predstavljanju godišnjeg izveštaja Apelacionog suda u Kragujevcu

Danas je u velikoj sudnici zgrade pravosudnih organa, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta, Apelacioni sud u Kragujevcu predstavio izveštaj o svom radu ali i radu osnovnih i viših sudova sa područja ove - najveće - apelacije u Srbiji.

10 05 2019

Odnos suda i medija

U Kragujevcu je danas, 10.05.2019, održan okrugli sto ’Odnos suda i medija’, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Udruženja novinara Srbije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

11 04 2019

Operativna unapređenja sudskog postupka za veću efikasnost

U Beogradu je 11.04.2019. USAID Projekat vladavine prava organizovao okrugli sto na temu operativnih unapređenja sudskog postupka u cilju poboljšanja efikasnosti pravosuđa.

01 04 2019

PETO GODIŠNJE SAVETOVANJE JAVNIH IZVRŠITELJA

Uz podršku USAID Projekta vladavine prava, Komora javnih izvršitelja organizovala je 29. i 30. Marta 2019., na Zlatiboru, 5. godišnje savetovanje javnih izvršitelja.

20 03 2019

Nastavak rada na izradi nove Nacionalne strategije reforme pravosuđa

Danas je u prostorijama Visokog saveta sudstva održan drugi sastanak radne grupe koju je Ministarstvo pravde imenovalo sa zadatkom da izradi novu Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa

21 02 2019

Obuka za javne izvršitelje na temu unapređenja komunikacije i javnog nastupa

Kako je istraživanje koje smo u saradnji sa CeSID-om sproveli još početkom 2018-e godine pokazalo, građani imaju prevashodno negativan stav prema postupku izvršenja i javnim izvršiteljima i u velikom procentu ističu nedovoljnu informisanost o samom postupku.

12 02 2019

Zapošljavamo!

Naš Projekat traži Direktora za IT u oblasti pravosuđa i sisteme za upravljanje predmetima. Opširnije

08 02 2019

Radionica na temu komunikacije za Visoki savet sudstva

Šta je komunikacioni minimum? Kojom ključnom rečenicom možemo opisati Visoki savet sudstva i njegov značaj za sudove i društvo u celini? Kako percepcija koju zaposleni imaju o instituciji u kojoj rade utiče na imidž koji ona ima među medijima i građanima?

01 02 2019

Završetak rada na strateškom planiranju za Državno pravobranilaštvo

Danas je u Novom Sadu USAID Projekat vladavine prava održao treću po redu dvodnevnu sesiju na temu strateškog planiranja sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva.

VRH