skip to main content

Završetak rada na strateškom planiranju za Državno pravobranilaštvo

01 02 2019

Završetak rada na strateškom planiranju za Državno pravobranilaštvo

Danas je u Novom Sadu USAID Projekat vladavine prava održao treću po redu dvodnevnu sesiju na temu strateškog planiranja sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva. Uz pomoć članova tima Projekta i našeg eksperta, Jarmile Bujak-Stanko, predstavnici ove institucije identifikovali su mehanizme za praćenje realizacije strateškog plana i odgovarajuće indikatore za merenje učinka. Učesnici dvodnevne radionice pokušali su da dođu do odgovora na pitanja poput 'kako postići jednoobrazno postupanje po vrsti predmeta u svim odeljenjima Državnog pravobranilaštva?' ili 'koji je najbolji način za merenje efekata unapređene komunikacije Državnog pravobranilaštva i zastupanih organa?'.

Prethodne dve radionice održane su prošle godine - u avgustu u Vršcu i u decembru u Beogradu. Pravobranilaštvo je kroz timski rad i stručnu pomoć Projekta definisalo strateške prioritete za institucionalni razvoj kao i sedam strateških ciljeva koji se tiču unapređenja položaja ove institucije, poboljšanja operativnih procedura radi efikasnijeg savladavanja priliva, kvalitetnog postupanja u predmetima i boljeg planiranja budžeta i drugih resursa, te unapređenja komunikacije i prepoznavanja značaja Državnog pravobranilaštva među stručnom javnošću i građanima. Identifikovane su i odgovarajuće mere i konkretne aktivnosti neophodne za realizaciju utvrđenih ciljeva.

Ovim je zaokružen proces izrade sveobuhvatnog strateškog okvira koji je rezultat timskog rada i otvorenog dijaloga među kolegama. Državno pravobranilaštvo sada ima jasno definisan put kojim treba da se kreće na srednjeročnom i dugoročnom planu.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH