skip to main content

Završen prvi krug IT obuke za Državno pravobranilaštvo

16 10 2019

Završen prvi krug IT obuke za Državno pravobranilaštvo

Državno pravobranilaštvo institucija je čije je sedište u Beogradu, a širom Srbije funkcioniše kroz 11 regionalnih odeljenja. Svakodnevni rad, pa i procedure koje se primenjuju u prijemu, evidentiranju, praćenju toka predmeta, itd. u nekim slučajevima dosta se razlikuju među organizacionim jedinicama, što ponekad dovodi do neslaganja u statistici i izveštajima o broju aktivnih, odnsno arhiviranih predmeta, ili čak i u postupanju. Ujednačavanje prakse i harmonizacija procedura prepoznate su i kao prioriteti za naredni period i u Strateškom planu Državnog pravobranilaštva koji je izrađen i usvojen uz podršku Projekta.

Jedan od načina da se ovo i ostvari je unapređenje postojećeg sistema za upravljanje predmetima koji funkcioniše u sedištu Pravobranilaštva u Beogradu, te uvođenje tako unapređenog softvera u svakodnevni rad i u regionalnim odeljenjima Državnog pravobranilaštva. No, kao preduslov za rad u softverskom okruženju i uopšte uvođenje automatizovanih procedura u institucije koje su prethodno radile isključivo sa predmetima u papiru, neophodno je osigurati da su zaposleni na odgovarajućem nivou kompjuterske pismenosti i poznavanja rada na računaru. U to ime, USAID-ov Projekat vladavine prava je tokom juna ove godine, a zatim i u septembru i oktobru organizovao 14 jednodnevnih obuka za zaposlene u sedištu i regionalni odeljenjima Državnog pravobranilaštva upravo na temu rada na računaru

Obuke su bile kombinacija teorije i praktičnih saveta za rad na računaru i korišćenje osnovnih programa. U junu u Beogradu realizovane su u saradnji sa Srpsko-Korejskim Informatičkim Centrom, a tokom jeseni, šest obuka za zaposlene u odeljenjima Pravobranilaštva sproveli smo u saradnji sa Pravosudnom akademijom.

Pored same obuke, naš tim obišao je regionalna odeljenje Državnog pravobranilaštva tokom jula i avgusta kako bi analizirao postojeće stanje kompjuterske opreme koja je u upotrebi te procenio potrebe za dodatnim hardverom i mrežnom opremom koji su neophodni kako bi budući softver mogao da funkcioniše.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH