skip to main content

Viši sud u Beogradu izradio brošure za građane

15 03 2021

Viši sud u Beogradu izradio brošure za građane

Kada smo u oktobru prošle godine zajedno sa partnerima iz Višeg suda u Beogradu otvorili info pult u prizemlju Palate pravde kako bi građani jednostavno mogli da dođu do svih informacija vezanih za razlog zbog kog su se našli u sudu, namera suda je bila da info pult sadrži i informativne i edukativne sadržaje - brošure, liflete, koji će ponuditi dodatne informacije kako o samom sudu, tako i o drugim pitanjima od interesa za stranke i građane. Kao prvi korak na tom putu, USAID-ov Projekat vladavine prava podržao je Viši sud u izradi dve brošure namenjene svima koji se nekim poslom nađu u zgradi Palate pravde.

Prva je brošura o Višem sudu koja sadrži najvažnije informacije o nadležnosti i organizaciji ove pravosudne institucije, sudskim službama poput službe za medijaciju i službe za podršku i pomoć svedocima i oštećenima, te kontakt podatke.

Druga brošura je Vodič kroz Palatu pravde zamišljen kao svojevrstan putokaz svima koji dolaze u ovu zgradu u kojoj je na 25.000 m2 smešteno više pravosudnih institucija - pored Višeg suda, tu su i Više javno tužilaštvo, Drugo osnovno javno tužilaštvo, kao i krivično odeljenje Drugog osnovnog suda. Organizovan u formi mape, Vodič daje grafički prikaz rasporeda prostorija koje su od interesa za javnost - stranke i građane koji dolaze u Palatu pravde, kao što su šalter sala, pisarnice, sudnice, itd.

Brošure su dostupne u štampanoj formi na Info pultu Višeg suda.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH