skip to main content

Video uputstvo za dostavu pismena za korisnike AVP sistema

21 05 2020

Video uputstvo za dostavu pismena za korisnike AVP sistema

USAID-ov Projekat vladavine prava je u saradnji sa Minstarstvom pravde, Visokim savetom sudstva i Vrhovnim kasacionim sudom unapredio funkcionalnosti sistema za upravljanje predmetima u osnovnim i višim sudovima u Srbiji (AVP) u pogledu dostave sudskih pismena. Ovo video uputstvo je vodič kroz unapređeni softverski modul koji u svakodnevnom radu koriste zaposleni u sudskim pisarnicama i ekspediciji. 

Nove funkcionalnosti sistema za dostavu pismena omogućavaju korisnicima u sudovima sledeća unapređenja svakodnevnog procesa rada:

1. formiran je poseban module 'Ekspedicija pošte'

2. izvršene su izmene u okviru modula 'Zapisničari' i 'Pisarnica'

3. izvršeno je povezivanje AVP-a sa adresnim registrom JP 'Pošte Srbije'

4. uvodi se u upotrebu jedinstveni bar kod.

Video uputstvo dopunjava već postojeće elektronsko uputstvo, a možete ga pregledati ovde:

 

 

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH