skip to main content

Usvojena Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025

10 07 2020

Usvojena Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025

Vlada Srbije usvojila je danas Strategiju za razvoj pravosuđa za period 2020-2025. godine, kao i revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23. Nova Strategija razvoja pravosuđa izrađena je kroz inkluzivan proces, uz konsenzus svih članova radne grupe, koju je činilo više od 30 predstavnika pravosudnih institucija, strukovnih udruženja i drugih zainteresovanih strana, te nakon pažljivog i detaljnog razmatranja svih prispelih komentara. Strategija je usklađena sa revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23 kako bi ova dva okvira koja usmeravaju aktivnosti pravosuđa odražavala jedinstven i koherentan pravac razvoja.

USAID-ov Projekat vladavine prava pružao je stručnu i tehničku podršku procesu pripreme Strategije od samog početka procesa razvojnog planiranja, kroz izradu Analize sprovođenja Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018, zatim rad na prvoj verziji nacrta nove Strategije, te kroz podršku radnoj grupi koju je formiralo Ministarstvo pravde, usklađivanje komentara prispelih od njenih članova, kao i organizaciju procesa javne rasprave koja je pratila rad na ovom dokumentu.

Nova Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025. godine predstavlja nastavak prethodne Strategije za petogodišnji period i kontinuitet daljeg unapređenja efikasnosti pravosuđa. Strategija je izrađena u skladu sa daljim procesom pristupanja Srbije EU, kao i u cilju jačanja pravne države, dostupnosti pravde i pravne sigurnosti, te ostvarivanja kvalitetne i efikasne zaštite prava i sloboda građana. Akcioni plan za Poglavlje 23 istovremeno je i akcioni plan za praćenje realizacije Strategije čime je omogućena potpuna usklađenost ova dva važna okvira kojima se usmerava rad srpskog pravosuđa u predstojećem periodu.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH