skip to main content

Unapređenjem naplate taksi i dostave pismena do efikasnijeg rada sudova

30 06 2020

Unapređenjem naplate taksi i dostave pismena do efikasnijeg rada sudova

Tražeći načine da sudovima olakšamo obavljanje svakodnevnih zadataka kao što su obračun sudskih taksi i dostava sudskih pismena, USAID-ov Projekat vladavine prava radio je u proteklom periodu na unapređenju delova AVP-a, sistema za upravljanje predmetima koji funkcioniše u osnovnim i višim sudovima u Srbiji već 10 godina. Moduli za sudske takse i dostavu dovršeni su tokom vanrednog stanja proglašenog usled pandemije virusa SarS-Cov-2, a pušteni su u upotrebu u svim osnovnim i višim sudovima tokom maja.

Pre nego što je pandemija onemogućila organizovanje događaja, Projekat je tokom februara i marta ove godine realilzovao 24 obuke za 826 zaposlenih u osnovnim i višim sudovima širom Srbije. U uslovima karantina i sprečavanja širenja zaraze, prešli smo na onlajn alate koji omogućavaju učenje na daljinu pa smo za zaposlene u sudovima razvili korisnička uputstva i video tutorijale koji na jednostavan način, korak po korak i uz prikaz odgovarajućih ekrana, objašnjavaju najvažnije novine u radnom okruženju AVP-a.

 

 

Kroz ovaj video ispričali smo priču o tome kako smo administrativne i proceduralne probleme koji se vezuju za obračun i naplatu sudskih taksi, odnosno za dostavljanje pismena, rešili automatizcijom dobrog dela ovih radnji, kao i kakve efekte od ovih izmena očekujemo u pogledu jednostavnijeg i efikasnijeg rada sudova. Naši partneri iz Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Ministarstva pravde, Pravosudne akademije i samih sudova pomogli su nam u tome i ovom prilikom im se svima zahvaljujemo na saradnji i podršci!

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH