skip to main content

Sudovi novosadske apelacije radili efikasno u 2019-oj

06 07 2020

Sudovi novosadske apelacije radili efikasno u 2019-oj

USAID-ov Projekat vladavine prava već tri godine za redom sarađuje sa apelacionim sudovima na izradi godišnjih izveštaja koji sumiraju rezultate apelacionih, ali i njihovih - viših i osnovnih - područnih sudova. Ove godine sarađivali smo sa Apelacionim sudom u Novom Sadu na izradi izveštaja za 2019-u godinu.

Rezultati koje su sudovi u Vojvodini ostvarili u prošloj godini, u poređenju sa početkom petodišnjeg perioda praćenja, ukazuju na sledeće:

- broj nerešenih predmeta smanjen je u odnosu na 2015. godinu za 84.531 predmeta;

- dužina trajanja postupka u osnovnim sudovima u danima smanjena je sa 144 dana (2015-e) na 91 dan (2019-e);

- broj nerešenih izvršnih predmeta smanjio se sa 113.018 predmeta 2015-e na 22.200 predmeta na kraju 2019-e (smanjenje od 80,36%).

Ovakvi rezultati su pokazatelj velikog uloženog truda od strane sudija i svih zaposlenih u sudovima novosadske apelacije.

Prezentacija godišnjeg izveštaja rada sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu organizovana je 3. jula 2020-e godine u Sremskoj Kamenici, kako bi se na transparentan način stručna i šira javnost upoznala sa rezultatima ostvarenim u 2019. godini, trendovima uočenim u prilivu predmeta, kao i uslovima u kojima sudovi u Vojvodini obavljaju svoje obaveze uz naročit osvrt na izazove sa kojima se sudovi susreću u stanju pandemije COVID-19.

Pored predsednika vojvođanskih viših i osnovnih sudova, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici YUCOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava koji u saradnji sa 11 partnerskih strukovnih i stručnih udruženja i 15 lokalnih udruženja realizuje projekat ’Otvorena vrata pravosuđa’ u okviru USAID-ovog programa grantova. Predsednica YUCOM-a, Katarina Golubović, predstavila je rezultate koje je ovaj projekat ostvario u proteklom periodu, posebno se osvrćući na saradnju sa 4 sudske uprave sa teritorije Apelacionog suda u Novom Sadu (osnovni sudovi iz Novog Sada, Zrenjanina, Sombora i Šapca).

Vođa komponente na USAID-ovom Projektu vladavine prava, Sonja Prostran, predstavila je dosadašnje aktivnosti Projekta na unapređenju izveštavanja apelacionih sudova, te transparentnom predstavljanju ostvarenih rezultata na način koji ih čini bližim i lakše razumljivim samim građanima.

Kako je istakako predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu, mr Darko Tadić, ’u predstojećem periodu nastavljaju se aktivnosti na realizaciji programa rešavanja starih predmeta i sprečavanju prekomerne dužine trajanja postupka, kao i na ujednačavanju sudske prakse i poboljšanju kvaliteta sudskih odluka kroz ujednačeno tumačenje zakona, a sve radi obezbeđivanja ravnopravnosti pravnih subjekata pred zakonom i poštovanja ljudskih prava i sloboda’.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH