skip to main content

Sud po meri (Beo)građana

27 10 2020

Sud po meri (Beo)građana

Projekat vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u saradnji sa Višim sudom u Beogradu, obeležio je juče, 26. Oktobra 2020-e godine, početak rada novog Info pulta koji je uspostavljen u holu suda kako bi građani jednostavno mogli da dođu do svih informacija vezanih za razlog zbog kog su se našli u sudu, te da imaju pristup edukativnim i informativnim materijalima. 

“Podrška transparentnosti pravosudnih institucija u jednom slobodnom i demokratskom društvu zahteva direktnu, dvosmernu komunikaciju sa građanima i medijima,” rekao je Majk de la Rosa, direktor Misije USAID-a u Srbiji. “Drago nam je što je ideja o uspostavljanju Info pulta potekla direktno od suda. Ovo je još jedan važan korak u njihovim sveukupnim naporima da na proaktivan način grade transparentnost i unapređuju pristup pravdi za građane. ”

Predsednik Višeg suda, Aleksandar Stepanović, izrazio je zahvalnost Misiji USAID-a u Srbiji zbog zajedničke uspešne saradnje i realizacije ovog projekta.  Predsednik Stepanović je napomenuo da je uspostavljanje Info pulta važan preduslov za povećanje poverenja građana u sudsku granu vlasti što takođe podrazumeva pravovremeno informisanje  javnosti o radu suda i dostupnost informacija svima pod jednakim uslovima, budući da je jačanje vladavine prava i transparentnosti javnih institucija prioritet u radu Višeg suda u Beogradu. “Nadam se da ćemo na ovaj način pružiti dobar primer drugim javnim institucijama i biti inspiracija u nastojanju da građanima približimo svoj rad na što pristupačniji i jasniji način”, rekao je sudija Stepanović.

Info pult je glavna tačka za orijentaciju građana i stranaka koje traže osnovne informacije o funkcionisanju suda, radnom vremenu, te snalaženju u prostranoj sudskoj zgradi. USAID je takođe u saradnji sa sudom razvio i niz edukativnih brošura na različite pravne teme od opšteg značaja, kao i video spot koji predočava strukturu i organizaciju suda, sastav i lokaciju sudskih odeljenja, te usluge koje su dostupne strankama. USAID je takođe u prethodnom periodu podržao uspostavljanje sličnog informacionog pulta u Vrhovnom kasacionom sudu, kao i u više prekršajnih sudova širom Srbije

Ovakve aktivnosti, gde je pažnja suda usmerena na građane i njihove potrebe prilikom snalaženja u pravosudnom sistemu, takođe značajno doprinose implementaciji važeće Komunikacione strategije za Visoki savet sudstva i sudove čijoj izradi je kroz stručnu pomoć doprineo USAID 2018-e godine.

Video možete pogledati ovde:

 

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH