skip to main content

Sprovedena Analiza stavova sudijskih pomoćnika

20 11 2017

Sprovedena Analiza stavova sudijskih pomoćnika

USAID Projekat vladavine prava je u saradnji sa Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika sproveo istraživanje stavova sudijskih pomoćnika o njihovom položaju i uslovima rada. Istraživanje, izrađeno na osnovu 401 upitnika (reprezentativni uzorak koji pokriva oko 30% od ukupnog broja sudijskih pomoćnika), značajno je za ocenu trenutnog položaja sudijskih pomoćnika u pravosudnom sistemu Republike Srbije iz njihove lične i profesionalne perspektive. Odgovori ispitanika ukazuju na potrebu da se status sudijskih pomoćnika bolje definiše, te da se poveća nadoknada za njihov rad u skladu sa poslom koji obavljaju. Takođe rezultati istraživanja nedvosmisleno upućuju na potrebu da se sudijski pomoćnici izmeste iz redova državnih službenika i integrišu u pravosuđe.

Zaključci istraživanja poslužiće za dalje oblikovanje aktivnosti Projekta na unapređenju zakonskog okvira koji reguliše položaj i dužnosti sudijskih pomoćnika, te sprovođenje obuke i drugih aktvnosti koje će doprineti da uloga ove pravosudne profesije bude prepoznata na adekvatan način kako od stručne javnosti tako i od građana.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH