skip to main content

Radni sastanak sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva

25 12 2017

Radni sastanak sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva

USAID Projekat vladavine prava organizovao je 25.12.2017. u hotelu ’Park’ u Beogradu sastanak sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva. Svrha ovog okupljanja bila je da se sa predstavnicima ove institucije dogovori buduća saradnja na realizaciji zajedničkih aktivnosti usmerenih pre svega na jačanje kapaciteta Državnog pravobranilaštva kroz obuku i unapređenje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, ali i da se kroz širenje kruga zainteresovanih strana i uključivanje predstavnika gradskih i opštinskih pravobranilaštava unapredi zakonodavni okvir od značaja za bolje funkcionisanje ovih institucija na svim nivoima. Državni pravobranilac, Olivera Stanimirović, imenovala je zamenike i savetnike kao i predstavnike drugih službi Državnog pravobranilaštva koji će učestvovati u radnim grupama u okviru kojih će zajedno sa predstavnicima USAID-ovog Projekta vladavine prava biti definisani glavni koraci u sprovođenju programa obuke, daljem razvoju postojeće aplikacije za upravljanje predmetima, te pripremi zakona i podzakonskih akata važnih za rad pravobranilaštva.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH