skip to main content

Radionica na temu komunikacije za Visoki savet sudstva

08 02 2019

Radionica na temu komunikacije za Visoki savet sudstva

Šta je komunikacioni minimum? Kojom ključnom rečenicom možemo opisati Visoki savet sudstva i njegov značaj za sudove i društvo u celini? Kako percepcija koju zaposleni imaju o instituciji u kojoj rade utiče na imidž koji ona ima među medijima i građanima? Kako unaprediti internet prezentaciju Visokog saveta sudstva da ispuni ne samo formalnu već i funkcionalnu transparentnost rada ove institucije? Odgovore na ova ne tako laka pitanja pokušali smo da nađemo tokom trodnevne radionice koja je organizovana u Šapcu za predstavnike Administrativne kancelarije Saveta.

Pored identifikovanja neophodnih unapređenja interne i komunikacije Saveta na internetu, radionica je poslužila i kao prilika da se zaposlenima u Savetu predstave ciljevi i mere sadržane u Komunikacionoj strategiji za Savet i sudove, koja je usvojena u novembru 2018-e. Na osnovu identifikovanih mera, uz stručnu pomoć eksperta Projekta, Branislava Čaleta, definisali smo aktivnosti koje Strategija predlaže posebno za Savet koje će biti realizovane u ovoj kalendarskoj godini.

Zaposlenima u Administrativnoj kancelariji Saveta predstavljena su i predlozi za najvažnija poboljšanja u sadržaju i izgledu internet prezentacije ove institucije koja bi omogućila lakše snalaženje po katerogijama i padajućm menijima, kao i bolje korisničko iskustvo za posetioce vebsajta. Kroz grupni rad i živu diskusiju, sastavili smo i komunikacioni minimum za Savet – jednu stranu najvažnijih informacija o ulozi i nadležnostima Visokog saveta sudstva, kao i rezultatima ostvarenim u protekloj godini.

USAID Projekat vladavine prava nastaviće da podržava Savet u unapređenju transparentnosti i načina na koji ova institucija komunicira kako sa širom stručnom zajednicom, tako i sa građanima i medijima.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH