skip to main content

Publikacija: Strategija razvoja pravosuđa 2020-2025.

25 09 2020

Publikacija: Strategija razvoja pravosuđa 2020-2025.

Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025. godine usvojena je početkom jula. U saradnji sa Ministarstvom pravde, USAID-ov Projekat vladavine prava, koji je pružio stručnu i tehničku podršku konsultativnom procesu izrade Strategije, dizajnirao je i odštampao dvojezičnu publikaciju kojom je tekst Strategije predstavljen i na srpskom i na engleskom jeziku. Ovakvo grafičko rešenje i štampa Strategije daju joj još jednu fizičku, opipljivu dimenziju i olakšavaju konsultovanje njenog sadržaja prilikom planiranja aktivnosti. Primerci Strategije biće podeljeni svim sudovima u Srbiji.

Strategija razvoja pravosuđa, 2020-2025., verzija na srpskom jeziku

Judicial Development Strategy, 2020-2025, English language version

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH