skip to main content

Prvi okrugli sto za sudije i državne pravobranioce

11 12 2017

Prvi okrugli sto za sudije i državne pravobranioce

U Beogradu, 11.12.2017., USAID Projekat vladavine prava podržao je organizaciju prvog okruglog stola za sudije Prvog osnovnog suda i zamenike državnog pravobranioca. Ovaj događaj je bio prilika da se sudije i pravobranioci sretnu u atmosferi otvorenog dijaloga i razmene iskustva o problemima na koje nailaze u praksi te započnu konsultacije o potencijalnim rešenjima.

Nakon uvodnog izlaganja direktora USAID Projekta vladavine prava, Dejvida Grira, razmatran je niz tema, od mogućnosti za nesmetano zaključenje sporazuma o poravnanju u sporovima koji se vode protiv države, preko unapređenja efikasnosti postupka za sporove male vrednosti, do postupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Posle kratke prezentacije Nataše Plavšić, zastupnice Srbije pred sudom u Strazburu, sudije su izrazile veliko interesovanje za dalje konsultacije na temu prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Svi učesnici su izrazili želju da se sa ovakvim sastancima nastavi, te da se shodno temi koja će biti predmet diskusije, u rad uključe i predstavnici izvršne vlasti, Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda. Projekat će podžati ovaj vid međuinstitucionalnog dijaloga na kvartalnom nivou. Sledeći sastanak planiran je za februar/mart naredne godine.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH