skip to main content

Primena standarda transparentnosti u sudovima

27 10 2020

Primena standarda transparentnosti u sudovima

Partneri za demokratske promene Srbija održali su finalnu konferenciju u okviru projekta 'Obezbeđivanje transparentnosti u pravnom sistemu i poverenje građana u sudove u Republici Srbiji' koji su realizovali sredstvima iz našeg programa grantova. Opšti cilj njihovog istraživanja bilo je ispitivanje nivoa proaktivne i reaktivne transparentnosti rada sudova, tj načina i kanala komunikacije kojima sudovi proaktivno, na sopstvenu inicijativu obaveštavaju građane o svom radu, odnosno sa kakvom ažurnošću reaguju na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja (reaktivna transparentnost).

Nalazi istraživanja pokazuju u kojoj meri osnovni i viši sudovi u Srbiji objavljuju informacije od značaja za građane na svojim sajtovima, da li objavljuju informatore i druge godišnje izveštaje o svom radu, te na koji način postupaju po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, odnosno da li tražiocima informacija pružaju tačne, precizne i potpune podatke, da li na odgovarajući način primenjuju zakonski osnov za ograničenje pristupa informacijama od javnog značaja, da li u sudovima postoji osoba zadužena za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kao i brojna druga pitanja na osnovu kojih se vrši procena primene standarda transparentnosti. 

Na današnjoj finalnoj konferenciji u okviru projekta predstavnici pravosuđa, kancelarije Poverenika, nevladinih i međunarodnih organizacija i novinari imali su prilike da se upoznaju sa nalazima analize, ali i da razmene mišljenja na temu kakvi to odnosi između suda i medija/javnosti treba da budu, koje informacije o presudama i u kojoj fazi postupka sudovi mogu/treba da objavljuju, kao i koje to informacije moraju da imaju na svojim vebsajtovima. Helen Darbišir, međunarodno priznata ekspertkinja za slobodan pristup informacijama, navela je neke od standarda transparentnosti sudova u EU, kao i najnovije trendove u smislu digitalizacije i omogućavanja kreiranja centralnog portala pravosuđa gde bi se javno objavljivale presude, zatim korišćenje jednostavnog, lako razumljivog jezika prilikom pisanja presuda i predstavljanja rada pravosuđa, te objavljivanje informacija o radu pravosuđa u formatu otvorenih podataka.

Direktor USAID-ovog Projekta vladavine prava, Mark Lasman, pozdravio je napore Partnera na istraživanju i izradi analize koja treba da ukaže na sistemske nedostatke i u proaktivnoj i u reaktivnoj transparentnosti i na taj način doprinese poboljšanju rada sudova u ovoj oblasti i smanji mogućnost da građani zavise od pojedinačnih inicijativa - činjenja ili nečinjenja sudova.

'Novinari i pravosuđe nisu neprijatelji, već ljudi na istom poslu', istakla je novinarka Senka Vlatković Odavić, uz konstataciju da je medijima bitno da se informacije dobijaju pravovremeno i u momentu u kojem je ona javnosti najpotrebnija i najaktuelnija. Različit je stepen razvijenosti socijalne komunikacije kod portparola sudova, i potrebno je da portparoli sudova budu sudije ili tužioci, koji su sigurni koji obim informacije je dovoljan javnosti i koje su informacije bitne.  

Analiza nastala u okviru projekta namenjena je pre svega sudovima, kako bi dalje unapređivali transparentnost u radu. Pored toga, namenjena je i udruženjima građana, novinarima i drugim akterima koji su do sada pokazali interesovanje za informacije o radu sudova. Takođe, namenjena je Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Visokom savetu sudstva i Ministarstvu pravde, imajući u vidu njihova ovlašćenja u ovoj oblasti, kao i svim drugim zainteresovanim akterima. Ceo tekst analize možete naći ovde. Pored analize Partneri su razvili i Smernice za tražioce informacija, sa praktičnim uputstvima kako do podataka koji su u posedu sudova kroz mehanizam zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Smernice su dostupne ovde.

 

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH