skip to main content

Predstavljena Komunikaciona strategija za Visoki savet sudstva i sudove

09 10 2018

Predstavljena Komunikaciona strategija za Visoki savet sudstva i sudove

Drugog dana savetovanja u Vrnjačkoj Banji, nakon sastanka predsednika sudova, priliku da predstave svoj rad i rezultate dobili su i projekti kojima podršku pružaju međunarodne organizacije. Rad USAID Projekta vladavine prava predstavio je direktor projekta, Mark Lasman. Pored osnovnih informacija o aktivnostima koje se tiču unapređenja rada sudova, primene IT alata u svakodnevnom radu, veće transparentnosti sudstva, te unapređenja sistema izvršenja i rada Državnog pravobranilaštva, Lasman se zahvalio predsednicima sudova na spremnosti da ustupe dragoceno vreme i znanje svojih sudija i drugih zaposlenih kako bi Projektu pomogli da ostvari planirane ciljeve i aktivnosti.

Kasnije tog dana, uz podršku Projekta, održana je i sesija 'Sudovi i mediji'. Ovo je prvi put da se na godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji organizuje ovakva prilika za neposredan dijalog između predstavnika medija i nosilaca sudijske funkcije. Sesija je istakla značaj ovog izuzetno važnog odnosa koji treba da funkcioniše na što zdravijim osnovama kako bi garantovao pravo javnosti da bude obaveštena o radu sudova kao nepristrasnih, nezavisnih i efikasnih zaštitnika osnovnih prava uz istovremeno uvažavanje pretpostavke nevinosti i prava na privatnost stranaka u postupku.

Ekspert USAID Projekta vladavine prava, Branko Hrvatina, predstavio je u okviru ove sesije nacrt Komunikacione strategije za Visoki savet sudstva i sudove koju je Projekat izradio kao osnovu za uspostavljanje proaktivne, dosledne i strateške komunikacije sudstva ka građanima i medijima kao sastavnog dela njihovog svakodnevnog funkcionisanja. Strategija predviđa i profesionalizaciju pozicije portparola u sudovima kao i uspostavljanje nacionalne mreže portparola koja bi omogućila povezivanje i razmenu iskustava u odnosima sa javnošću i sa medijima. Nacrt Strategije biće podnet Visokom savetu sudstva na usvajanje.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH