skip to main content

Vodič za portparole sudova

28 05 2021

Vodič za portparole sudova

Vodič za portparole sudova nastao je u okviru USAID-ovog Projekta vladavine prava kao jedna vrsta putokaza za sve sudije, sudijske pomoćnike, sekretare i druge zaposlene u sudu koji se nađu u ulozi portparola. Napisan jednostavnim jezikom, Vodič pokriva sve segmente rada portparola jedne institucije, od planiranja i proaktivnog odnosa prema transparentnosti, timskog rada i efikasne komunkacije sa  kolegama, preko uspostavljanja i negovanja dobrih odnosa sa medijima, organizovanja događaja kako za medije tako i za širu javnost, sa posebnim akcentom na edukaciji građana svih uzrasta, do načina formulisanja i plasiranja informacija u zavisnosti od publike i kanala komunkacije, te jednostavnog načina za praćenje učinka inicijativa usmerenih na unapređenje odnosa sa javnošću.

Autori publikacije, Branislav Čale i Milena Milović Blagojević, pored teksta Vodiča pripremili su i priloge u formi obrazaca koje sudovi mogu lako koristiti i prilagoditi svojim potrebama, a izuzetno su važni za svakodnevni rad na poziciji portparola. Vodič je obogaćen i primerima dobre prakse iz nekoliko sudova - Višeg suda u Beogradu, Višeg suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Beogradu. Pored toga, Vodič se referiše i na najbolje međunarodne i prakse iz regiona kako bi se kroz konkretne situacije i realizovane projekte približio značaj interakcije sudova sa građanima i medijima. 

Vodič zaokružuje aktivnosti USAID-ovog Projekta vladavine prava na jačanju okvira za unapređenje poverenja javnosti u rad sudova. Pored Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva i sudova za period 2018-2022, Projekat je izradio i predlog za uspostavljanje Mreže sudskih portparola u Republici Srbiji.

Tekst Vodiča i prateće priloge možete pregledati klikom na neki od linkova ispod.

 

Vodič za portparole sudova - od pravnika do portparola Prilog 1: Uporedni prikaz opisa poslova sudskog portparola Prilog 2: Opis posla portparola kao strateške funkcije u sudu Prilog 3: Plan za povećanje poverenja javnosti - Osnovni sud Bor
       
Prilog 4: Primer obrasca Komunikacionog plana suda Prilog 5: Primer komunikacionog minimuma Prilog 6: Obrazac za kreiranje baze kontakata medija Prilog 7: Primer tri osnovne vrste poziva za medije
       
Prilog 8: Primer saopštenja za medije Prilog 9: Međunarodne prakse za postupanje u 'medijskim' predmetima Prilog 10: Primer čekliste za organizaciju događaja u sudu Prilog 11: Predlog dnevnog reda događaja za javnost
       
Prilog 12: Primer upisne liste za medije/javnost Prilog 13: Sudovi i društvene mreže - primer Holandije i Floride Prilog 14: Primer upitnika za sprovođenje ankete Prilog 15: Primer obrasca za obradu podataka iz ankete

 

 

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH