skip to main content

Predstavljanje godišnjeg izveštaja o radu svih sudova u Republici Srbiji

16 03 2018

Predstavljanje godišnjeg izveštaja o radu svih sudova u Republici Srbiji

USAID Projekat vladavine prava, u saradnji sa Svetskom bankom, pružio je podršku Vrhovnom kasacionom sudu u predstavljanju godišnjeg izveštaja za 2017-u godinu. Predstavljanje je organizovano 16.03.2018. u Palati ’Srbija’ i okupilo je preko 200 predsednika sudova svih instanci u Srbiji, druge predstavnike pravosuđa, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, i medije.

Tokom uvodnih obraćanja predstavnik Svetske banke, Srđan Svirčev, i predstavnik USAID-a, Džefri Skarin, istakli su pre svega značaj transparentnosti rada sudova za jačanje vladavine prava i poverenja građana u pravosuđe što je Vrhovni kasacioni sud prepoznao i pretočio u jasan i razumljiv godišnji izveštaj. Format izveštaja javnosti i medijima omogućava da dobiju najvažnije informacije o radu sudova, efikasnosti, kao i problemima sa kojima se sudovi susreću, te načinima na koji se oni prevazilaze na sistemskom nivou.

Nela Kuburović, ministar pravde, istakla je dobre prakse nekih sudova pre svega u primeni informacionih tehnologija u svakodnevnom radu, te naglasila aktivnosti koje je Ministarstvo sprovelo u protekloj godini da unapredi uslove rada u pravosuđu, pre svega rekonstrukciju Palate pravde u Beogradu koja je u toku.

Rezultate rada sudova, savladavanje priliva, broj starih predmeta, i druge najvažnije zaključke iz godišnjeg izveštaja predstavio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević. On je prilikom predstavljanja izveštaja naveo da su svi sudovi u Srbiji u toku prošle godine rešili više od 2.335.760 predmeta, što pokazuje trend povećanja broja rešenih predmeta, iako je ove godine radilo 152 sudija manje nego prošle godine. Ceo izveštaj možete naći ovde: (http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/GODISNJI%20IZVESTAJ%20O%20RADU%20SUDOVA%20ZA%202017.%20GODINU.2018.03.02.15.24_3.pdf).

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH