skip to main content

Pravosudno-informacioni sistem za efikasne sudove

21 05 2018

Pravosudno-informacioni sistem za efikasne sudove

USAID Projekat vladavine prava tokom aprila i maja pružio je podršku Ministarstvu pravde u predstavljanju Pravosudno-informacionog sistema predstavnicima osnovnih i viših sudova sa područja kragujevačke, niške i novosadske apelacije. Ovi događaji okupili su 140 predsednika sudova, šefova pisarnica, IT administratora i drugog sudskog osoblja. Oni su kroz prezentaciju sistema, njegovih funkcionalnosti i potencijala za dalji razvoj dobili neposredan uvid u značajne uštede u resursima koje sistem obezbeđuje zamenjujući zvaničnu komunikaciju između sudova i drugih institutcija putem dopisa u papiru.

Mario Maletić, šef odseka za e-pravosuđe u Ministarstvu pravde, predočio je uštede u vremenu i novcu koje sistem omogućava tako što informacije koje su od ključnog značaja za vođenje postupka, a naročito dostavu i izvršenje, čini dostupnim na jedan klik. Ove informacije su sadržane u registrima kojima upravljaju drugi državni organi, kao što su Agencija za privredne registre, Ministrastvo državne uprave i lokalne samouprave, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, itd. Ministarstvo je predstavilo i plan za proširenje dijapazona institucija i skupova informacija koje će biti dostupne sudovima kroz pravosudno’informacioni sistem u budućnosti, kao što su podaci iz katastra o vlasništvu nad nepokretnostima, podaci iz evidencije Narodne banke Srbije o brojevima računa u bankama, itd.

Ovi događaji bili su prilika i da Ministarstvo predstavi još jednu inicijativu na kojoj radi, a to je centralizovana platforma za internet prezentacije pravosudnih organa koja će sudovima olakšati održavanje ažurnih veb-sajtova, a građanima pružiti uvid u informacije o radu pravosuđa na standardizovan, jednoobrazan način. Jovana Mihajlović, pravnik u odseku za e-pravosuđe, predstavila je sajt suda u Sremskoj Mitrovici koji je izrađen na ovoj platformi.

Da su događaji koje je USAID Projekat vladavine prava podržao imali željeni efekat pokazuju i podaci Ministarstva da je u periodu od marta do maja broj upita ka pravosudno-informacionom sistemu porastao za 40.000. Sudovi su sve prednosti koje sistem nudi za brz i pouzdan uvid u podatke i skraćenje trajanja određenih radnji u postupku. Projekat će nastaviti da sarađje sa Ministarstvom pravde na proširenju dijapazona informacija dostupnih kroz sistem, naročito onih vezanih za dostavu i izvršenje.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH