skip to main content

Poravnanjem do brže naknade uz manje troškove

20 12 2018

Poravnanjem do brže naknade uz manje troškove

Jedno vansudsko poravnanje u postupku povrede prava na suđenje u razumnom roku uštedi 161 dan suđenja i 12.239 RSD troškova. Ovo pokazuju prvi rezultati analize primene Uputstva za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Projekat je početkom decembra sproveo analiza primene ovog instituta na uzorku od 50 nasumično odabranih pravosnažno okončanih predmeta u kojima je osnovni sud odlučivao po tužbi za naknadu neimovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i 68 zaključenih vansudskih poravnanja između Državnog pravobranilaštva kao zastupnika sudova i građana, po istom osnovu. Analiza se bavila visinom dosuđene naknade, dužinom trajanja postupka, kao i visinom troškova postupka. 

Prosečno, troškovi postupka vansudskog poravnanja iznose 1.500 dinara, odnosno samo 3,1 odsto vrednosti prosečno dogovorene naknade, što je skoro deset puta manje od prosečne visine sudskih troškova, koja iznosi 14.739 dinara. Toliko brže i stranka kojoj je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku ostvaruje pravo na naknadu. Kumulativne uštede u 68 vansudskih poravnanja zaključenih u periodu od jula do novembra 2018. godine - 900.252  dinara troškova za zastupane sudove, odnosno sudski budžet, i 10.948 dana u vremenu potrebnom za sprovođenje ovakvih postupaka pred sudom.

Uputstvo su u julu ove godine potpisali predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, ministar pravde, državni pravobranilac i direktor Pravosudne akademije, kako bi se uspostavio efikasan mehanizam kojim bi primena instituta poravnanja bila moguća i u praksi jer je prethodno retko uspešno primenjivan zbog zahtevnih i dugotrajnih postupaka koji su bili posledica nedovoljno preciznih odredbi Zakona. Uputstvo je pomoglo da se premosti jaz između normativnog okvira i prakse tako što je postupak poravnanja pojednostavljen i omogućava da se sva poravnanja izvršavaju iz jedinstvenog budžeta – budžeta Visokog saveta sudstva. Ovim je omogućeno bolje planiranje i praćenje potrošnje u ovu svrhu, a samim tim i delotvornost primene Uputstva.

USAID Projekat vladavine prava podržao je kako donošenje uputstva, tako i obuku i promociju ovog alternativnog metoda rešavanja sporova. Nastavićemo da radimo na tome da se primena instituta sudskog i vansudskog poravnanja proširi i na druge vrste sporova u kojima stranke zastupa Državno pravobranilaštvo.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH