skip to main content

Podrška sudijskim pomoćnicima u izradi kvalitetnih nacrta presuda

20 06 2018

Podrška sudijskim pomoćnicima u izradi kvalitetnih nacrta presuda

U periodu april-jun 2018., USAID Projekat vladavine prava u saradnji sa udruženjem Alterfact i Pravosudnom akademijom organizovao je pet jednodnevnih obuka za sudijske pomoćnike na temu izrade nacrta prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije. Izrada kvalitetnih narcrta sudskih presuda važna je za sudijske pomoćnike i zbog ocenjivanja njihovog rada, te kao osnova za dalje karijerno napredovanje i izbor na sudijsku funkciju.

Tokom prvog dela obuke, učesnici su se upoznali sa pravom na pravično suđenje, pravom na obrazloženu sudsku presudu i članovima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te članovima Ustava Republike Srbije. Tokom drugog dela obuke, predavači - savetnik predsednika Vrhovnog kasacionog suda i sudija u penziji, Snežana Andrejević, i sudija Drugog osnovnog suda, Nebojša Đuričić, organizovali su polaznike u radne grupe kako bi prošli kroz proces izrade presude na osnovu tužbe i tri varijante odgovora na tužbu.

Tri obuke organizovane su u Beogrdu i po jedna u Kragujevcu i Novom Sadu za oko 100 sudijskih pomoćnika iz osnovnih sudova u ovim gradovima, ali i iz Vrbasa, Kikinde, Sombora, Kruševca, Kraljeva, Jagodine, Paraćina i Aranđelovca. Evaluacione liste koje su polaznici popunili pokazuju da su u velikoj meri zadovoljni kako predavačima, tako i materijalom i načinom na koji je obuka organizovana.

Projekat će sa obukama nastaviti od septembra – planirano je još pet jednodnevnih obuka za još 100 sudijskih pomoćnika iz sudova širom Srbije. Takođe, Projekat će organizovati i drugi deo obuke za polaznike koji su prošli prvi krug ovog proleća. Ovaj drugi krug biće prevashodno usmeren na praktične primere iz svakodnevnog rada u sudu, što su polaznici i naveli kao vrlo začajno za njihov dalji rad.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH