skip to main content

Podrška predstavljanju godišnjeg izveštaja Apelacionog suda u Kragujevcu

21 05 2019

Podrška predstavljanju godišnjeg izveštaja Apelacionog suda u Kragujevcu

Danas je u velikoj sudnici zgrade pravosudnih organa, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta, Apelacioni sud u Kragujevcu predstavio izveštaj o svom radu ali i radu osnovnih i viših sudova sa područja ove - najveće - apelacije u Srbiji. Predsednica Apelacionog suda, Dubravka Damjanović, istakla je da su u 2018-oj sudovi sa područja cele apelacije ostvarili pocenat savladavanja priliva viši od 100% što znači da su uspevali da se izbore sa svim predmetima koji su pristizali u sudove, ali i sa onima koji su već bili u radu. Značajno je smanjeno i trajanje predmeta u danima, gde se najveći broj predmeta u Apleacionom i višim i osnovnim sudovima kragujevačke apelacije reši u toku prve godine od pristizanja u sud.

U svim sudovima sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu u 2018. godini rešeno je ukupno 333.710 predmeta. Smanjenje broja nerešenih predmeta u 2018. godini, i pored povećanog priliva novih predmeta u pojedinim materijama i sudovima, govori o izuzetnom angažovanju sudova sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu, koji su navedene rezultate ostvarili uprkos funkcionisanju sa manjim brojem sudija nego što je to bilo propisano odlukom Visokog saveta sudstva - oko jedna petina sudija manje, i sa manjim brojem sudskog osoblja, budući da je dejstvo Uredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, produženo do kraja 2019. godine.

Godišnji izveštaj o radu sudova za 2018. godinu predstavili su predsednica Apelacionog suda u Kragujevcu, Dubravka Damjanović i zamenici predsednika suda, sudija Simonida Miloradović i sudija Aleksandar Blanuša, koji su govorili o specifičnim trendovima uočenim u parničnom postupku, naročito vezano za radno-pravne sporove i tzv. masovne tužbe, ali i predmete iz oblasti privrednog kriminala i korupcije.

Okupljenim predsednicima područnih osnovnih i viših sudova, predstavnicima javnih tužilaštava, kragujevačkog Pravnog fakulteta, advokature, civilnog društva obratila se i direktorka YUCOM-a, Katarina Golubović, koja je predstavila planirane aktivnosti na jačanju poverenja građana u pravosuđe koje će ova organizcija, u saradnji sa još 11 partnerskih udruženja, sprovoditi u naredne 3 godine pod okriljem projekta 'Otvorena vrata pravosuđa' koji se finansira u okviru USAID-ovog programa grantova. 

Direktor USAID-ovog Projekta vladavine prava, Mark Lasman, izrazio je zadovoljstvo rezultatima koje su sudovi kragujevačke apelacije ostvarili u 2018-oj godini uprkos tome što su radili u uslovima ograničenih ljudskih i drugih resursa, a Sonja Prostran. vođe jedne od komponenata Projekta, govorila je o našim aktivnostima usmerenim na unapređenje efikasnosti u sudovima koje se tiču unapređenja dostave sudskih pismena, primene vansudskog poravnanja u predmetima zaštite prava na suđenje u razumnom roku, te izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Tekst godišnjeg izveštaja može se naći na internet prezentaciji Apelacionog suda u Kragujevcu, ovde.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH