skip to main content

Podrška modernizaciji Državnog pravobranilaštva

16 07 2020

Podrška modernizaciji Državnog pravobranilaštva

Državno pravobranilaštvo se u maju preselilo u nov, moderan i savremeno opremljen prostor u Kosovskoj ulici. Našim partnerima iz ove institucije tada smo pomogli tokom selidbe, pruživši podršku oko povezivanja i instalacije IT i mrežne opreme kako bi Pravobranilaštvo u što kraćem roku počelo da radi u novom prostoru.

Ove nedelje imali smo to zadovoljstvo da isporučimo i instaliramo audio i video opremu koju smo nabavili za potrebe opremanja multifunkcionalne sale za sastanke u novoj zgradi Pravobranilaštva. Ova prostorija omogućiće Pravobranilaštvu da organizuje kolegijume, obuke za zaposlene, okrugle stolove i druge sastanke sa većim brojem učesnika, uz mogućnost video konferencije i onlajn uključenja, što je naročito značajno imajući u vidu ograničenja koja nameću mere socijalnog distanciranja radi sprečavanja širenja virusa SARS-COV-2.

Zaposleni u Pravobranilaštvu imaće prilike da osete sve prednosti i tehničke pogodnosti ove moderno opremljene prostorije već krajem meseca kada se planira organizovanje prvih onlajn obuka. USAID-ov Projekat vladavine prava će u saradnji sa Organizacijom za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) organizovati obuku na temu najskorijih izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju, uz korišćenje neke od aplikacija za onlajn sastanke uz pomoću koje će predavači držati obuku, a zaposleni Pravobranilaštva, uz poštovanje svih mera za sprečavanje širenja zaraze, u manjim grupama, koristiće novoopremljenu salu kako bi pratili obuku.

Pored ovakve konkretne podrške, Projekat sa Državnim pravobranilaštvom radi na unapređenju sistema za upravljanje predmetima, LURIS, koji trenutno funkcioniše samo u sedištu Pravobranilaštva u Beogradu, a koji će, nakon što njegovi moduli budu unapređeni tako da omogućavaju automatizaciju i racionalizaciju procesa rada cele institucije, biti instaliran i u preostalih 11 regionalinh odeljenja Pravobranilaštva širom Srbije. Kako bi se pripremio teren za uvođenje softvera u svakodnevni rad, Projekat je održao niz obuka na temu osnovne kompjuterske pismenosti za zaposlene u celoj instituciji, a pruža podršku i u pregledanju i arhiviranju predmeta u regionalnim odeljenjima kako bi se doprinelo poboljšanju statistike, izveštavanju, ali i potvrdila tačnost podataka u pogledu broja slučajeva, te arhivirali svi predmeti kod kojih su uslovi za to ispunjeni.

Projekat je sa Državnim pravobranilaštvom prošao i kroz proces strateškog planiranja što je omogućilo definisanje kratkoročnih i dugoročnih prioriteta za institucionalni razvoj, kao i sedam strateških ciljeva koji se tiču unapređenja položaja ove institucije, poboljšanja operativnih procedura radi efikasnijeg savladavanja priliva, kvalitetnog postupanja u predmetima i boljeg planiranja budžeta i drugih resursa, te unapređenja komunikacije i prepoznavanja značaja Državnog pravobranilaštva među stručnom javnošću i građanima.

Projekat je podržao inicijativu Državnog pravobranilaštva da se u predmetima po tužbi za naknadu neimovinske štete za povredu prava na suđenje u razumnom roku građanima i državi kao strankama u postupku u ovim predmetima olakša mogućnost da ih okončaju alternativnim metodama rešavanja sporova, odnosno sklapanjem sporazuma o izvršenju vansudskog poravnanja. Uputstvo za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku usvojeno je jula 2018-e godine, a za dve godine primene sklopljeno je 2087 sporazuma što je rezultiralo uštedom od čak 296.020 dana suđenja. Projekat je tokom 2018-e i 2019-e godine u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Savetom Evrope, sproveo zajedničku obuku za predsednike i sudije osnovnih i privredih sudova, te predstavnike Državnog pravobranilaštva, kako bi im se omogućila nesmetana primena Uputstva.

USAID-ov Projekat vladavine prava Državnom pravobranilaštvu pružio je podršku i u razvoju nove internet prezentacije ove institucije. Zaposleni u Pravobranilaštvu želeli su da novi sajt dostojno predstavi njihovu instituciju, pruži informacije o njenom funkcionisanju, nadležnostima i organizaciji rada kako u sedištu u Beogradu tako i u 11 regionalnih odeljenja.

Zadovoljno lice državnog pravobranioca, Olivere Stanimirović, prilikom primopredaje opreme dodatna nam je motivacija da sa zajedničkim naporima nastavimo i doprinesemo transformaciji Državnog pravobranilaštva u modernu instituciju ustrojenu u skladu sa značajnomo ulogom koju obavlja za državu, građane i društvo.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH