skip to main content

PETO GODIŠNJE SAVETOVANJE JAVNIH IZVRŠITELJA

01 04 2019

PETO GODIŠNJE SAVETOVANJE JAVNIH IZVRŠITELJA

Uz podršku USAID Projekta vladavine prava, Komora javnih izvršitelja organizovala je 29. i 30. Marta 2019., na Zlatiboru, 5. godišnje savetovanje javnih izvršitelja. Direktor USAID Projekta vladavine prava, Mark Lasman, obratio se okupljenim izvršiteljima, sudijama, predstavnicima Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije i drugih institucija na otvaranju savetovanja i ukazao na kontinuiranu podršku koju Projekat pruža unapređenju zakonskog i proceduralnog okvira kojim bi se postupak izvršenja učinio efikasnijim i smanjili troškovi za sve strane u postupku.

Gdin Lasman je takođe naglasio potrebu da javni izvršitelji unaprede samo-regulisanje svoje profesije i intenziviraju napore na vršenju redovnog nadzora nad radom izvršitelja i izvršiteljskih kancelarija. Stalnim vršenjem nadzora i otklanjanjem uočenih nepravilnosti u sopstvenim redovima, izvršiteljska profesija stvoriće potrebne uslove za dalji rast i razvoj, ali i odgovoriti adekvatno na pozive koji se sve češće u javnosti čuju za pojačanom kontrolom nad njihovim radom.

Tokom dva dana savetovanja, 400 učesnika diskutovalo je o temama vezanim za prodaju nepokretnosti u postupku izvršenja, predloženim amandmanima na Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kao i uvođenju e-aukcije, odnosno elektronske prodaje koja bi trebalo da obezbedi veću transparentnost i pravičnost samog postupka prinudne prodaje kako pokretnih stvari tako i nekretnina.

Peto godišnje savetovanje javnih izvršitelja otvorila je predsednica Komore javnih izvršitelja, Aleksandra Trešnjev. Ističući dosadašnje efekte efikasnog sistema izvršenja uspostavljenog kroz rad javnih izvršitelja, koji se pre svega ogledaju u zanačajno povećanom stepenu dobrovoljnog izmirenja potraživanja i većoj finansijskoj disciplini, gđa Trešnjev je istakla važnost ulaganja intenzivnih napora u približavanje svih elemenata postupka izvršenja građanima, uz jasno objašnjavanje njihovih prava i obaveza, kao i isticanje značaja efikasnog izvršenja za uspostavljanje pune vladavine prava u Srbiji.

Ministarka pravde, Nela Kuburović, istakla je pozdravljajući učesnike petog godišnjeg savetovanja javnih izvršitelja da od kvaliteta sistema izvršenja zavisi i celokupna privredna klima u Srbiji kao i pozicija naše zemlje na Doing Business listi Svetske banke. Bez efikasnog izvršenja obesmišljava se ceo prethodni postupak i slabi pravni sistem zemlje. Upravo zbog značaja koji izvršenje ima, Ministarstvo je prošle godine pokrenulo proces izrade amandmana na postojeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kako bi se otklonili svi problemi uočeni u praksi. Javne rasprave o predloženim amandmanima očekuju se krajem aprila ove godine.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH