skip to main content

Operativna unapređenja sudskog postupka za veću efikasnost

11 04 2019

Operativna unapređenja sudskog postupka za veću efikasnost

U Beogradu je 11.04.2019. USAID Projekat vladavine prava organizovao okrugli sto na temu operativnih unapređenja sudskog postupka u cilju poboljšanja efikasnosti pravosuđa. Događaj je okupio preko 70 predstavnika osnovnih sudova iz cele Srbije, predsednika, sudija i drugih zaposlenih, kao i predstavnike Visokog saveta sudstva, Vrhovnog kasacionog suda i JP ’Pošte Srbije’.

Okrugli sto organizovan je sa ciljem da se u atmosferi otvorenog dijaloga i razmene znanja i mišljenja sudovima približe inicijative na kojima Projekat radi, a koje se tiču unapređenja postupka dostave sudskih pismena i obračuna i naplate sudskih taksi koje bi trebalo da doprinesu efkasnijem postupanju i uštedama u vremenu i novcu pre svega za građane.

Otvarajući skup, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva, Dragomir Milojević, rekao da je „vladavina prava suštinski preduslov za bilo kakav miran i održiv razvoj društva i ako nema vladavine prava onda nema ni poštovanja prava na sudsku zaštitu“ i dodao da je „nemoguće govoriti o poštovanju prava na sudsku zaštitu ako se sudi dugo, sporo i tolerišu neažurnosti stranaka ili drugih učesnika u postupku.“ Predsednik Milojević je takođe ukazao na značajnu podršku USAID Projekta vladavine prava Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva u cilju unapređenja nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa.

Na okruglom stolu predstavljene su aktivnosti USAID Projekta vladavine prava sa osvrtom na unapređenje naplate sudskih taksi i dostavu sudskih pismena kroz izmenu AVP sistema, prezentovani su i rezultati promocije postupka vansudskog poravnanja kao i nove inicijative u okviru Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva i sudova.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH