skip to main content

Onlajn seminari na teme iz izvršenja

09 12 2020

Onlajn seminari na teme iz izvršenja

Pandemija je promenila sve segmente našeg života i rada. Profesionalcima iz raznih oblasti je uskratila, između ostalog, i mogućnost organizovanja i učestvovanja na konferencijama, seminarima i obukama - događajima koji omogućavaju učenje, razmenu znanja i iskustava i unapređenje prakse. Tako ove godine nije održano godišnje savetovanje javnih izvršitelja koje se tradicionalno održava u martu. Rešeni da prevaziđu ograničenja vezana pre svega za javno zdravlje, naši partneri iz Komore javnih izvršitelja obratili su nam se sa zahtevom da organizujemo seriju onlajn seminara - vebinara - koji bi bili posvećeni temama koje su javni izvršitelji u svom radu identifikovali kao segmente izvršenja koji zahtevaju pojašnjenja i smernice za lakšu primenu. 

Na osnovu ankete koju je Komora upitila svojim članovima, definisano je pet tema za vebinare, a u saradnji Projekta i Komore identifikovani su i panelisti za svaku temu koji uključuju i sudije, predstavnike ministarstava pravde i finansija i Državnog pravobranilaštva. Takođe, s obzirom na broj javnih izvršitelja koji su iskazali interesovanje za učestvovanje na seminarima, omogućeno je održavanje po dva seminara na istu temu u istom danu, od 10 i 14 časova. Seminare će moderirati predstavnici Projekta. Javni izvršitelji su dobili mogućnost da pitanja vezana za teme vebinara postave unapred, putem mejla, kako bi panelisti mogli na najbolji način da na njih odgovore tokom svojih izlaganja.

Vebinari će biti održani putem ZOOM platforme prema sledećem rasporedu:

Četvrtak, 10. decembar 2020. godine, od 10 i 14 časova
Sprovođenje izvršenja po službenoj dužnosti

Panelisti:
Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu
Moderator: Sonja Prostran, USAID-ov Projekat vladavine prava

Utorak, 15. decembar 2020. godine od 10 i 14 časova
Sprovođenje izvršenja na nepokretnostima (sporna pitanja; elektronska oglasna tabla, eAukcija)

Panelisti:
Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu
Dušan Kuzmanović, samostalni savetnik u Ministarstvu pravde
Branislav Stojanović, konsultant USAID-ovog Projekta vladavine prava
Moderator: Jasmina Pašić, USAID-ov Projekat vladavine prava

Sreda, 16. decembar 2020. godine od 10 i 14 časova
Dobrovoljno namirenje

Panelista:
Branislav Stojanović, USAID-ov Projekat vladavine prava
Moderator: Jasmina Pašić, USAID-ov Projekat vladavine prava

Četvrtak, 17. decembar 2020. godine od 10 i 14 časova
Sprovođenje izvršenja po članu 300. ZIO

Panelisti:
Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda (očekuje se potvrda)
Sanja Gunjić, zamenik Državnog pravobranioca
Ana Radević, sekretar Ministarstva finansija
Moderator: Sonja Prostran, USAID-ov Projekat vladavine prava

Petak, 18. decembar 2020. godine od 10 i 14 časova
Troškovi izvršnog postupka – sporna pitanja

Panelisti:
Božidar Vujičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Ksenija Gavrić, savetnik u Ministarstvu pravde
Moderator: Jasmina Pašić, USAID-ov Projekat vladavine prava 

 

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH