skip to main content

Onlajn kurs za sudijske pomoćnike

18 11 2020

Onlajn kurs za sudijske pomoćnike

U saradnji sa Pravosudnom akademijom, a kako bismo prevazišli ograničenja koja nameću pandemija i promenljiva epidemiološka situacija, izradili smo kurs za učenje na daljinu na temu izrade nacrta prvostepenih sudskih odluka u građanskoj materiji, namenjen prevashodno sudijskim pomoćnicima. Ovo je onlajn verzija obuke koju smo u protekle dve godine organizovali - i osnovni i napredni nivo kursa - za preko 500 sudijskih pomoćnika iz osnovnih sudova sa teritorije cele Srbije.

Kurs je dostupan na platformi za učenje na daljinu Pravosudne akademije koji je upravo zbog pandemijskih okolnosti testiran u martu ove godine i do sada je omogućio održavanje niza onlajn obuka za sudije i druge pravosudne profesije na teme poput borbe protiv trgovine ljudima, slobode izražavanja i medija, itd. Pravosudna akademija je dopisom obavestila sudske uprave o dostupnosti novog kursa, a kako bi se zainteresovani registrovali za servis za praćenje seminara na daljinu, mogu se obratiti na adresu elearning@pars.rs. Ovde možete naći i detaljno uputstvo za registraciju i korišćenje platforme za učenje na daljinu.

Predavači koji su snimili svoja izlaganja i sačinili materijale koji se koriste tokom kursa su Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač Pravosudne akademije i Nebojša Đuričić, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu. Kako pravilno obrazložiti pravnu odluku, šta je sadržina presude, kako se formuliše uvod, izreka i obrazloženje sudske odluke, te kako se ispravno citraju presude Evropskog suda za ljudska prava neke su od tema koje su obrađene na ovom kursu. Takođe, nakon odslušanog kursa dostupna je i onlajn provera znanja u vidu testa.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH