skip to main content

Okrugli sto na temu dostave sudskih pismena

31 05 2018

Okrugli sto na temu dostave sudskih pismena

Zašto je dostava sudskih pismena tako kompleksan problem? Zašto je postojeći način dostave putem oglasnih tabli u sudovima neefikasan i može rezultirati povredom prava stranke na pravično suđenje? Koliki problem predstavljaju neažurne adrese stranaka u postupku?

USAID Projekat vladavine prava okupio je krajem maja u Beogradu sve relevantne zainteresovane strane kako bi zajedno pokušali da dođemo do odgovora na neka od ovih pitanja. Okruglom stolu na temu problema dostave sudskih pismena i pronalaženja mogućih rešenja prisustvovali su predstavnici Visokog saveta sudstva, Ministarstva pravde, JP 'Pošte Srbije' i sudije osnovnih, privrednih i prekršajnih sudova.

Projekat je najpre predstavio zaključke analize postojeće situacije vezane za dostavu u srpskom pravosuđu, uz osvrt na domaći pravni okvir ali i međunarodne standarde i probleme koji su uočeni u praksi. Takođe, učesnicima okruglog stola predstavljena je i analiza uticaja neuspele dostave sudskih pismena na troškove parničnog postupka.

Nakon toga, predstavnici Ministarstva, Visokog saveta i Pošte, predstavili su svoje viđenje postojećeg stanja, dok su predstavnici pojedinačnih sudova ukazali na neka od praktičnih rešenja koja su se pokazala kao veoma efikasna u unapređenju dostave: bolje organizovanje sudske službe dostave – dvokratno radno vreme, nadzor nad dostavljačima, prilagođavanje koverti propisanih sporazumom između Visokog saveta sudstva i Pošte za štampanje na štampačima u sudu, elektronska aplikacija koja omogućava automatizaciju procesa ekspedicije u sudu (Drugi osnovni sud u Beogradu), itd.

Kao zaključak okruglog stola, sve zainteresovne strane su se složile da treba ići ka sveobuhvatnom sistemskom rešenju za problem koji u velikoj meri opterećuje sudove. Ovo rešenje uključuje izmene zakonskog okvira – ujednačavanje procesnih odredaba o dostavi u zakonima o krivičnom, parničnim i izvršnom postupku; uvođenje elektronske oglasne table koja bi zamenila postojeće oglasne table u sudovima koje su često nepregledne i teško dostupne građanima; određene izmene u radu kako sudova tako i Pošte; kao i rad na boljem informisanju javnosti o važnosti davanja ispravnih podataka o prebivalištu i posledicama nepreuzimanja sudskih pismena.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH