skip to main content

Održana četiri okrugla stola za unapređenje položaja sudijskih pomoćnika

23 11 2018

Održana četiri okrugla stola za unapređenje položaja sudijskih pomoćnika

Sudijski pomoćnici obavljaju svakodnevno važne i odgovorne poslove u sudovima i svojim radom - asistiranjem sudijama, izradom nacrta procesnih i meritornih odluka, analizom sudske prakse itd. – značajno doprinose efikasnosti pravosuđa i rasterećenju sudija. USAID Projekat vladavine prava je tokom novembra održao četiri okrugla stola na temu unapređenja položaja sudijskih pomoćnika i njihovog profesionalnog razvoja i karijernog puta u srpskom pravosuđu. Ovi događaji organizovani su u saradnji sa partnerima iz Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika i Udruženja sudija prekršajnih sudova.

Kako je objasnila Dragana Lukić, zamenik direktora Projekta, na prvom okruglom stolu održanom u Novom Sadu, ovi skupovi organizovani su sa ciljem da sudijskim pomoćnicima širom Srbije predstave ciljeve i planove Projekta vezane za utvrđivanje neophodnih izmena kako zakonskog okvira tako i organizacije rada u sudovima kako bi se unapredio položaj i omogućilo bolje profesionalno napredovanje i razvoj sudijskih pomoćnika.

Kroz konstruktivnu diskusiju sa ukupno preko 200 sudijskih pomoćnika iz cele Srbije, došli smo do značajnih uvida i preporuka koje ćemo iskoristiti za unapređenje platforme koju smo izradili a koja objedinjuje predloge koji se tiču uslova i kriterijuma za prijem u radni odnos, karijernog napredovanja, opisa poslova koje obavljaju i ovlašćenja, visine zarade, vrednovanja rada, stručnog usavršavanja i odgovornosti.

Sudijski pomoćnici su uzeli aktivno učešće u diskusijama ističući svoje viđenje važnih zadataka koje svakodnevno obavljaju u sudovima, te postojećih procedura za vrednovanje njihovog učinka. Projekat će uzeti u obzir sve komentare i zaključke iznete tokom okruglih stolova kako bi finalizovao platformu za unapređenje položaja sudijskih pomoćnika. Nacrt platforme možete naći ovde, a sve komentare na predložene intervencije možete dostaviti mejlom na rolps@rolps.org.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH