skip to main content

Održan okrugli sto o rezultatima prvog redovnog ciklusa nadzora nad radom javnih izvršitelja

06 12 2019

Održan okrugli sto o rezultatima prvog redovnog ciklusa nadzora nad radom javnih izvršitelja

Danas je u Beogradu, u organizaciji Komore javnih izršitelja, a uz podršku USAID-ovog Projekta vladavine prava, održan okrugli sto na temu rezultata i zaključaka nakon prvog ciklusa redovnog nadzora koji je Komora javnih izvršitelja sprovela nad radom javnih izvršitelja i njihovih zamenika tokom ove godine.

Po zakonu, nadzor nad radom izvršitelja vrši Ministarstvo pravde, ali i Komora, i taj nadzor može biti redovan i vanredan. Do sada, Komora je sprovodila vanredan nadzor u slučajevima pritužbi na rad izvršitelja. Međutim, Komora je početkom ove godine organizovala rad 35 komisija za nadzor koje su u periodu od aprila do septembra 2019-e proveravale rad svih javnih izvršitelja i sačinile 190 izveštaja. Nadzor je vršen na osnovu prethodno definisane grupe kriterijuma koje su se ticale poslovnog prostora, opreme, predmeta u radu, broja zaposlenih, evidencija i usklađenosti elektronskih evidencija i faktičkog stanja predmeta, vođenja arhive, itd. O ovome je sačinjen izveštaj koji je predstavljen tokom današnjeg okruglog stola.

Kako je istakla predsednica Komore izvršitelja, Aleksandra Trešnjev, otvarajući današnji događaj ’nadzor mora biti deo dominantnog delovanja Komore jer niko kao mi nema veći interes da spreči nepravilnosti u postupanju, a sa druge strane, niko nije kao mi toliko svestan kompleksnosti izvršnog postupka’. Direktor USAID-ovog Projekta Mark Lasman ocenio je da se zrelost jedne profesije ogleda upravo u mogućnosti da samu sebe reguliše i uredi.

Nakon predstavljanja izveštaja o nadzoru, održane su plenarne sesije na temu iskustava tokom vršenja nadzora kao i o praksama uočenim tokom postupka nadzora. Ovo je pratio rad u grupama gde su okupljeni izvršitelji formulisali svoje stavove prema potrebi da se sačini uputstvo i Pripručnik za obavljanje nadzora, da se dalje radi na standardizaciji kancelarijskih procedura, opreme, broja zaposlenih itd., te da se organizuju obuke i dalje jačanje kapaciteta onih izvršitelja koji obavljaju redovan nadzor.

USAID-ov Projekat vladavine prava nastaviće da podržava napore Komore na daljoj standardizaciji postupanja, kako kroz izradu Priručnika za nadzor, tako i kroz formulisanje doprinosa izradi profesionalnih standarda za javne izvršitelje, ali i kroz kontinuiranu obuku i drugu stručnu pomoć.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH