skip to main content

Odnosi sa javnošću - PRiručnik za javne izvršitelje

30 11 2019

Odnosi sa javnošću - PRiručnik za javne izvršitelje

Posle nekoliko uspešno realizovanih obuka javnog nastupa, održanih tokom 2019. godine, koje je pohađala oko četvrtina od ukupnog broja javnih izvršitelja u Srbiji, došlo se do ideje da se svi praktični saveti i najvažnije poruke koje su polaznici mogli da čuju tokom obuke objedine u vidu priručnika i time učine dostupnim svim javnim izvršiteljima.

Svaka profesija ima svoje izazove, a javni izvršitelji su svakako “na udaru” ne samo u Srbiji, već bilo gde kada dođe do situacija oduzimanja imovine. U izazovnim situacijama treba sačuvati hladnokrvnost, postupati kao profesionalac, zadovoljiti medijsku znatiželju, a istovremeno voditi računa i zaštititi interese stranaka. Upravo zbog toga Priručnik obrađuje teme usmerene na specifične situacije sa kojima se javni izvršitelji suočavaju kada im se obrate pripadnici sedme sile ili kada se u javnosti analizira njihov rad.

USAID-ov Projekat vladavine prava priredio je ovaj priručnik u saradnji sa Udruženjem ‘Alterfact’, koje je partner u realiziciji Projekta, kao i sa Komorom izvršitelja Srbije.

Odnosi sa javnošću: PRiručnik za javne izvršitelje

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH