skip to main content

Odnos suda i medija

10 05 2019

Odnos suda i medija

U Kragujevcu je danas, 10.05.2019, održan okrugli sto ’Odnos suda i medija’, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Udruženja novinara Srbije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Odnos ova dva garanta slobode u svakom modernom, demokratskom društvu zasnovanom na vladavini prava prolazi kroz različite faze u poslednjih nekoliko decenija koliko traje proces tranzicije u Srbiji ali ga uglavnom karakterišu međusobno nedovoljno poznavanje, razumevanje, kao i komunikacija koja je daleko od zadovoljavajuće. Ovo je jedna od polaznih premisa koju su definisali panelisti na okruglom stolu koja je predstavljala polaznu tačku za sve prezentacije i dalju diskusiju.

Na početku skupa, koji je okupio oko 50 predstavnika sudova i medija sa teritorije kragujevačke apelacije, govorili su predsednica Apelacionog suda u Kragujevcu, Dubravka Damjanović, šefica odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji, Gordana Janković, i predsednik Udruženja novinara Srbije i glavni i odgovorni urednik portala ’Pištaljka’, Vladimir Radmirović. Svi uvodničari su naglasili potrebu za većom otvorenošću i spremnošću sudova, kako za komunikaciju sa javnošću, tako i za kritike koje dolaze od strane javnosti, a samim tim i medija. Isto tako i mediji moraju biti spremni da poštuju važnu ravnotežu koja mora da postoji između interesa, ili prava javnosti da zna i zaštite interesa postupka, prava stranaka u postupku na privatnost, naročito žrtava i maloletnih lica, te pretpostavke nevinosti.

U drugom panelu, Milena Milović Blagojević, direktor komunikacija na USAID-ovom Projektu vladavine prava predstavila je Komunikacionu strategiju Visokog saveta sudstva i sudova koja je uz podršku Projekta nastala prošle godine, naglašavajući potrebu za uspostavljanjem kontinuirane, dvosmerne komunikacije sudova ka građanima i medijima koja počiva na strateškom i održivom pristupu komunikaciji u sudovima. Moma Ilić, novinar, i Vanja Rodić, viša savetnica za evropske integracije i međunarodne projekte Vrhovnog kasacionog suda, predstavili su rezultate Analize javnosti rada sudova tokom koje su se bavili izveštavanjem medija o radu sudova i kompetencijama novinara u ovoj oblasti.

Okrugli sto se bavio i temama granica dozvoljenog komentarisanja sudskih postupaka i pravila i prakse Evropskog suda za ljudska prava i postojeće prakse u domaćem sistemu, kao i temom govora mržnje i izazovima sudske prakse u kojima se novinari pojavljuju kao oštećeni. Sudija Vrhovnog kasacionog suda, Katarina Manojlović Andrić, istakla je da novinari mogu i treba da kritikuju odluke sudova, i prvostepene i pravosnažne, ali da ta kritika mora uzeti u obzir sva ograničenja i pravila postupka i mora počivati na istinitim, proverenim informacijama.

Irena Garčević, sudija Apelacionog suda u Beogradu, govorila je o slobodi izražavanja, potencijalnim zloupotrebama i delikatnoj ravnoteži između prava javnosti da zna i opravdanosti ili neopravdanosti iznošenja informacija o sudskim predmetima da bi se zadovoljile potrebe određenih segmenata javnosti.

Naredni okrugli sto na ovu temu biće organizovan 21.06.2019. u Nišu.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH