skip to main content

Obuka za javne izvršitelje na temu unapređenja komunikacije i javnog nastupa

21 02 2019

Obuka za javne izvršitelje na temu unapređenja komunikacije i javnog nastupa

Kako je istraživanje koje smo u saradnji sa CeSID-om sproveli još početkom 2018-e godine pokazalo, građani imaju prevashodno negativan stav prema postupku izvršenja i javnim izvršiteljima i u velikom procentu ističu nedovoljnu informisanost o samom postupku. S druge strane, mediji nedovoljno, i često netačno, izveštavaju o izvršenju.

Ova situacija se za javne izvršitelje i njihovu Komoru dodatno iskomplikovala tokom protekle godine kroz učestale negativne medijske napise, a povremeno i organizovane kampanje protiv postojećeg sistema izvršenja čiji su javni izvršitelji sastavni deo. Građani u ovim člancima uglavnom ističu netransparentnost sistema izvršenja i rada javnih izvršitelja, i to posebno kada je u pitanju prinudna prodaja nekretnina ili njihovih stvari. Javni izvršitelji se, kao odgovor na ove tvrdnje, pozivaju na odluke suda po kojima postupaju i sudsku kontrolu kojoj skoro svi delovi izvršnog postupka koji sprovode mogu biti podvrgnuti. U takvom diskursu, gde se često radi o pitanju nečijeg krova nad glavom, argumenti najčešće ostaju po strani, u senci priče o ljudskim sudbinama i navodnoj nepravdi.

USIAD Projekat vladavine prava radi i sa Komorom javnih izvršitelja i sa Ministarstvom pravde na unapređenju slike koju javnost ima o sistemu izvršenja u Srbiji. Projekat podržava izradu amandmana na postojeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju kojima će se, između ostalog, uvesti veći stepen transparentnosti kod prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u izvršnom postupku, pojačati nadzor nad radom javnih izvršitelja i unaprediti primena načela srazmere u odabiru sredstva izvršenja. Komora od skoro ima angažovano lice za odnose sa javnošću a Projekat pruža stručnu i tehničku pomoć Komori i novom PR-u u formulisanju materijala i saopštenja za medije, te izgradnji boljih odnosa sa predstavnicima sedme sile.

Polaznici obuke istakli su sledeće: 'Mi želimo da srušimo stereotipe o našoj profesiji, da govorimo jezikom oslobođenim pravnog žargona i na način razumljiv i građanima sa osnovnom školom i akademicima objasnimo kompleksnost i svrhu efikasnog sistema izvršenja.'

Kao deo ovih aktivnosti, Projekat je podržao obuku za predstavnike Komore javnih izvršitelja na temu javnog nastupa i efikasne komunikacije sa medijima. Tokom dva dana, kroz teorijske koncepte i praktične vežbe, polaznici su definisali kakav imidž kao institucija i profesija žele da projektuju ka javnost, kao i kako da formulišu osnovne poruke koje će koristiti u budućim javnim nastupima i saopšte ih jezikom koji je razumljiv opštoj javnosti bez obzira na stepen obrazovanja i/ili poznavanja izvršnog postupka. Uz to, učesnici obuke dobili su i dosta konkretnih saveta kako da se pripreme za medijski nastup ili intervju, od toga kako da prilagode govor tela do toga kako da se obuku kako bi ostavili što povoljniji utisak.

Projekat će nastaviti da radi sa svim institucijama i činiocima u sistemu izvršenja kako bi se praksa u postupanju ujednačila i učinila što transparentnijom, kao i kako bi se unapredilo razumevanje i prihvatanje javnosti za izvršenje kao ključni aspekt obezbeđivanja pune vladavine prava u Srbiji.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH