skip to main content

Obuka sudskih dostavljača

02 03 2018

Obuka sudskih dostavljača

U periodu od decembra 2017. do marta 2018., u saradnji sa Pravosudnom akademijom, USAID Projekat vladavine prava sproveo je tri obuke na temu efikasne dostave sudskih pismena za oko 70 zaposlenih u osnovnim sudovima u Beogradu i osnovnom sudu u Kragujevcu. Sudski dostavljači takođe obavljaju dostavu sudskih pismena paralelno sa poštom. Pravila koja regulišu dostavu donekle su drugačije formulisana u krivičnom i građanskom postupku. Iz tog razloga, obuka je bila tako postavljena da pokrije normativni okvir za dostavu, najnovije uputsvo za dostavu koje su sastavili Visoki savet sudstva i Pošta, te prateće tehničke aspekte postupka dostave, kao i praktične savete za uspešnu dostavu.

Svi dostavljači istakli su slične probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom poslu – reoni koje pokrivaju često su velike površine a njima nisu dostupni resursi kao što su službena vozila; adrese i ostali podaci koji se nalaze u sudskim spisima a koji su od značaja za dostavu često su pogrešne ili nepostojeće; koordinacija njihovog rada unutar suda često je nedovoljno ažurna. Projekat će u narednom periodu raditi na analizi i formulisanju preporuka za unapređenje i harmonizaciju normativnog okvira, kao i na pružanju podrške primerima dobre prakse uočenim u radu sudova u Užicu i Subotici koji će se, ako se pokaže njihova učinkovitost i u drugim sudovima koji imaju probleme sa dostavom, raširiti na veći broj sudova.

 

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH