skip to main content

Obuka povodom izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju

30 09 2019

Obuka povodom izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenu usvojene su u julu ove godine a njihova primena počinje od 1. januara 2020-e. Kako bi svi pojedinci i institucije koji su deo sistema izvršenja bili spremni za primenu amandmana, USAID-ov Projekat vladavine prava, u saradnji sa Ministarstvom pravde i Pravosudnom akademijom, a uz stručnu i tehničku pomoć naših partnera iz udruženja 'Alterfact', organizovaće obuke na temu izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

U periodu od oktobra do decembra 2019-e, Projekat će organizovati 10 jednodnevnih obuka namenjenih sudijama osnovnih, viših i privrednih sudova, kao i javnim izvršiteljima. Učesnici obuke imaće prilike da se informišu o sledećim temama:

  • Izmene u opštem delu Zakona o izvršenju i obezbeđenju
  • Pravni lekovi i pravna sredstva i nepokretnost kao predmet izvršenja
  • Novi koncept prodaje nepokretnosti i izmene u drugim sredstvima izvršenja i obezbeđenja
  • Skraćeni izvršni postupak i postupak za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka (soft collection)
  • Elektronska oglasna tabla

U oktobru su planirane obuke u Beogradu (1.10.2019.), Nišu (7.10.2019.), kao i u Novom Sadu (25.10.2019.).

USAID-ov Projekat vladavine prava pružio je podršku Ministarstvu pravde u izradi amandmana kroz inkluzivan proces u okviru radne grupe koja je uključivala predstavnike svih zainteresovanih strana uključenih u sistem izvršenja. Projekat nastavlja da pruža podršku unapređenju efikasnosti izvršenja kroz obuke za primenu amandmana, ali i kroz izradu aplikacije koja će omogućiti funkcionisanje elektronske oglasne table za izvršni postupak.

Elektronska oglasna tabla omogući će građanima da jednostavnim pristupom web servisu kreiranom za tu svrhu izvrše uvid u sva pismena koja im se u postupku izvršenja dostavljaju bez potrebe da fizički odlaze u sud. Na taj način biće omogućen jednostavniji i brži pristup pravdi a izvršni poverioci i pre svega dužnici moći će blagovremeno da reaguju u svim fazama postupka izvršenja.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH