skip to main content

Obuka na temu prava na suđenje u razumnom roku

29 10 2018

Obuka na temu prava na suđenje u razumnom roku

Jednodnevnim radionicama koje su paralelno održane u Novom Sadu i Kragujevcu, danas smo započeli sa obukom na temu prava na suđenje u razumnom roku. U saradnji sa Pravosudnom akademijom i Savetom Evrope, USAID Projekat vladavine prava sprovodi zajedničku obuku za predsednike i sudije osnovnih i privredih sudova, te predstavnike Državnog pravobranilaštva, kako bi im se približila praksa Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova u ovoj materiji i omogućila nesmetana primena Uputstva za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Obuka i promocija Uputstva o poravnanju trebalo bi da otklone probleme koje je izazvao značajan porast broja prigovora radi ubrzanja postupka u 2018-oj godini, kao i značajan porast broja tužbi za naknadu neimovinske štete za povredu prava na suđenje u razumnom roku. Za samo dva meseca primene Uputstvo je dalo značjane rezultate - podneto je 197 predloga za vansudsko poravnanje, od čega je 134 poslato na potpisivanje, a 13 je zaključeno. Pre donošenja Upustva, za prvih sedam meseci 2018-e, zaključeno je svega 3 vansudska poravnanja.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH