skip to main content

Obuka javnih izvršitelja za direktnu razmenu podataka sa katastrom

19 10 2018

Obuka javnih izvršitelja za direktnu razmenu podataka sa katastrom

Od 1.11.2018. prema Zakonu o katastru i vodovima javni izvršitelji obavezni su da Republičkom geodetskom zavodu (RGZ) dostavljaju sve isprave u vezi upisa i promena u katastru isključivo elektronskim putem. Ministarstvo pravde je uz podršku USAID Projekta vladavine prava razvilo aplikaciju koja ovu komunikaciju između izvršitelja i katastra znatno olakšava i ubrzava. Za građane elektronsko dostavljanje i ažurno evidentiranje promena na nepokretnostima koje proizilaze iz izvršnog postupka znače veću pravnu sigurnost jer će promet takvih nepokretnosti u bilo koju drugu svrhu biti onemogućen.

USAID Projekat vladavine prava, uz pomoć naših partnera iz organizacije Alterfakt, a u saradnji sa Ministarstvom pravde, Komorom javnih izvršitelja i Pravosudnom akademijom, od 16.- 19.10.2018., sprovelo je obuku za primenu ove aplikacije za 423 javna izvršitelja i zaposlene u njihovim kancelarijama. Obuka je praktična, na računarima, kako bi primena elektronskog dostavljanja tekla glatko kada postane obavezna sledećeg meseca. Pored ovoga, obuku smo iskoristili i kao priliku da izvršiteljima još jednom predstavimo i naglasimo prednosti i funkcionalnosti Pravosudnog informacionog sistema (PIS).

Pored toga što će kroz aplikaciju biti omogućeno automatsko evidentiranje promena veznih za nekretnine u postupku izvršenja od strane izvršitelja, aplikacija će izvršiteljima omogućiti uvid u status podnetog zahteva za upisom/promenom, kao i preuzimanje rešenja koje po njihovom zahtevu donese RGZ. Projekat će nastaviti da pruža korisničku podršku izvršiteljskim kancelarijama kako bi im se omogućio nesmetan rad i funkcionisanje aplikacije, a sačinjeno je i detaljno korisničko uputstvo koje objašnjava upotrebu aplikacije korak po korak.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH