skip to main content

Obuka – Efikasna dostava sudskih pismena

22 12 2017

Obuka – Efikasna dostava sudskih pismena

Neefikasna dostava sudskih pismena u direktnoj je vezi sa trajanjem sudskog postupka. Funkcionalna analiza Svetske Banke pokazala je da je samo 50% svih pokušaja dostave na teritoriji Srbije uspešno. Neuspešna dostava ima neposredan uticaj na trajanje postupka, te može uzrokovati kašnjenja od 3-5, pa čak i 6 meseci. Stvari se dalje komplikuju usled činjenice da različiti procesni zakoni sadrže različite odredbe o dostavi, koju sprovode i sudovi i Pošta. Samo 1/3 sudskih dostavljača prošla je neki vid obuke.

Iako trenutno ne postoji način da se dostava na osnovu ugovora sa Poštom unapredi, ono na šta se može uticati je način na koji funkcionišu odeljenja za dostavu u sudovima kako bi se dobili bolji rezultati. U saradnji sa Pravosudnom akademijom, USAID-ov Projekat vladavine prava održao je obuku za grupu od 20 dostavljača iz Prvog i Drugog osnovnog suda 22.12.2017. u Beogradu.

Ova jednodnevna obuka bavila se temom normativnog okvira za dostavu sudskih pismena, poređenjem različitih procesnih odredbi o dostavi sadržanih u različitim zakonima, te praktičnim i tehničkim aspektima dostave. Obuka je poslužila i kao prilika da se predstavi dobra praksa identifikovana u Drugom osnovnom sudu vezana za organizovanje i praćenje rada sudskih dostavljača. Učesnici obuke naglasili su potrebu za boljom komunikacijom između odeljenja suda, kao i sa poštarima koji pokrivaju istu teritoriju kao i sudski dostavljači.

Kroz živu diskusiju između učesnika obuke i predavača, sudija Drugog osnovnog suda, Nebojše Đuričića i Zorice Banković, došlo se, između ostalog, do zaključka da je neophodno održavati redovnu i dobru komunikaciju između dostavljača i sudija, te da je potrebno ojačati kontrolu rada dostavljača u cilju savesnog postupanja u radu, poboljšanja načina praćenja i evidentiranja dostavnica, kao i ostalih ažurnih postupanja u toku sudskog postupka od strane i sudija i ostalog sudskog osoblja. Projekat će podržati dalje obuke, kao i izradu priručnika dobre prakse na temu dostave sudskih pismena.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH