skip to main content

Obeleženo pet godina profesionalnog udruženja sudijskih pomoćnika

18 11 2017

Obeleženo pet godina profesionalnog udruženja sudijskih pomoćnika

18.11.2017. u Beogradu, USAID Projekat vladavine prava podržao je organizaciju pete redovne Skupštine Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika. Udruženje je ovim događajem obeležilo prvih pet godina rada uz zahvalnost drugim predstavnicima struke koji su prepoznali značaj ove profesije za efikasno funkcionisanje srpskog pravosuđa. Projekat je zajedno sa Udruženjem kreirao upitnik koji bi trebalo da prikaže trenutan položaj sudijskih pomoćnika u pravosuđu iz njihove lične i profesionalne perspektive. Zamenica direktora projekta, Dragana Lukić, obratila se predstavnicima Udruženja predstavljajući tekuće i buduće aktivnosti Projekta usmerene na poboljšanje položaja pomoćnika, bolje definisanje njihove uloge u sistemu, te unapređenje njihovih kompetenci kroz program obuke oblikovan prema njihovim potrebama.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH