skip to main content

Novosadski Apelacioni sud o rezultatima: sudovi i dalje pretrpani

18 05 2018

Novosadski Apelacioni sud o rezultatima: sudovi i dalje pretrpani

Uz podršku USAID Projekta vladavine prava, Aplacioni sud u Novom Sadu organizovao je predstavljanje godišnjeg izveštaja o radu ovog i područnih osnovnih i viših sudova za 2017-u godinu. Okupljene predsednike sudova i predstavnike medija pozdravio je predsednik Apelacionog suda, Novica Peković, i istakao da su sudovi sa teritorije novosadske apelacije rešili bezmalo 400.000 predmeta prošle godine, savladavši ceo priliv u 2017-oj koji je iznosio oko 370.000 novih predmeta.

"Suočeni sa konstantnim prilivom predmeta, povećanim naročito u višim sudovima, usporenim izborom sudija i stalnom fluktuacijom i sudijskog i nesudijskog kadra, sudovi su, prema prikazanim rezultatima, evidentno uložili napor da poboljšaju rezultate rada i uspešno su ostvarili svoju funkciju", Novica Peković, predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu 

Učesnicima skupa obratio se i Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda. Kako je istakao, ’pred sudovima u Srbiji je 4 miliona predmeta, pa ako uzmemo da je u svakom najmanje dve stranke, to znači da svaki građanin Srbije ima neke veze sa sudom. Zato nikad nije kasno za predstavljanje rezultata rada jer sudovi moraju da informišu javnost o onome što je se itekako tiče’. Zamenik predsednika Apelacionog suda, Jelica Bojanić-Kerkez, predstavila je sam izveštaj, uslove u kojima su sudovi radili u protekloj godini, trendove u prilivu novih predmeta i mere preduzete za rešavanje starih predmeta. Posebno je istakla da je za protekle četiri godine u osnovnim sudovima u Vojvodini prosečno trajanje predmeta u danima smanjeno sa 162 dana koliko je bilo 2014-e na 95 dana u 2017-oj.

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Novica Peković izjavio je da sudovi ulažu napore da brže rešavaju predmete, ali da su istovremeno "pretrpani" predmetima.

Prilog novosadskog TV KANAL 9 o događaju možete pogledati ovde.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH