skip to main content

Nastavak rada na strateškom planu za Državno pravobranilaštvo

07 12 2018

Nastavak rada na strateškom planu za Državno pravobranilaštvo

Rad na strateškom planiranju započet u avgustu ove godine, na trodnevnom seminaru u Vršcu, ovog petka nastavili smo u Beogradu, na konsultativnom sastanku sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva.

Predstavnici ove institucije nastavili su sa razradom nacrta strateškog plana kroz identifikaciju mera kojima će biti realizovano edam utvrđenih strateških ciljeva. Oni se tiču sledećih aspekata funkcionisanja Državnog pravobranilaštva:

1. unapređenja položaja Državnog pravobranilaštva u sistemu,

2. unapređenja administrativnog procesuiranja predmeta,

3. održanja kontinuiranog kvalitetnog i stručnog postupanja u predmetima,

4. unapređenja analitike i izveštavanja o radu,

5. unapređenja eksterne komunikacije,

6. prepoznavanja značaja i uloge Državnog pravobranilaštva kod stručne javnosti i zastupanih organa,

7. jačanja unutrašnjih kadrovskih, tehničkih i finansijskih resursa.

Tim USAID Projekta vladavine prava i naš ekspert za strateško planiranje, Jarmila Bujak Stanko, i danas su olakšali rad predstavnicima Državnog pravobranilaštva kroz grupne diskusije i razmenu ideja o realističnim i efikasnim koracima za sprovođenje strateških ciljeva i postizanje željenog stepena institucionalnog razvoja.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH