skip to main content

Nastavak rada na izradi nove Nacionalne strategije reforme pravosuđa

20 03 2019

Nastavak rada na izradi nove Nacionalne strategije reforme pravosuđa

Danas je u prostorijama Visokog saveta sudstva održan drugi sastanak radne grupe koju je Ministarstvo pravde imenovalo sa zadatkom da izradi novu Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa koja pokriva period 2019-2024. Radna grupa, sastavljena od relevantnih predstavnika struke, izvršne i zakonodavne vlasti, te profesionalnih udruženja, iznela je prvi krug komentara na strateški okvir koji je prethodno, u februaru, predstavio USAID Projekat valadvine prava i eksperti koji su radili na pripremi ovog početnog nacrta.

Sastanak radne grupe otvorila je ministarka pravde, Nela Kuburović, zahvalivši se članovima na dosadašnjem radu i pozivajući one koji to još uvek nisu učinili da dostave svoje predloge i komentare kako bi nacrt Strategije bio rezultat što širih konsultacija sa zainteresovanim stranama. Dogovoreno je da se u postojeći nacrt Srategije ugrade prispeli komentari, te da radna grupa na sledećem sastanku raspravlja o unapređenom tekstu.

USAID Projekat vladavine prava nastavlja da podržava napore na izradi novog petogodišnjeg strateškog okvira za unapređenje funkcionisanja pravosuđa u Republici Srbiji.

Foto: Ministarstvo pravde

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH