skip to main content

Lakše do poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

19 07 2018

Lakše do poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

U 2017. godini sudovi su primili 5.545 tužbi za naknadu neimovinske štete za povredu prava na suđenje u razumnom roku, dok je ove godine uočena tendencija rasta broja takvih tužbi. U slučaju da se u svakom postupku traži minimalna naknada i ako su troškovi postupka minimalni, ukupni državni izdaci za ova suđenja prelaze dva miliona evra.

Reagujući na ove činjenice, USAID Projekat vladavine prava pružio je podršku inicijativi Državnog pravobranilaštva da se građanima i državi kao strankama u postupku u ovim predmetima olakša mogućnost da ih okončaju alternativnim metodama rešavanja sporova, odnosno sklapanjem sporazuma o izvršenju vansudskog poravnanja. Uputstvo za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku su prošle nedelje u Beogradu potpisali ministarka pravde Nela Kuburović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, Državni pravobranilac, Olivera Stanimirović i direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić.

"Nemoguće je govoriti o pravu na sudsku zaštitu ako se sudi dugo i sporo, uz tolerisanje neažurnosti stranaka ili drugih učesnika u postupku.", Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva

Tom prilikom je na konferenciji za štampu istaknuto da će Državno pravobranilaštvo formirati Komisiju za donošenje odluka po predlogu za poravnanje čiji će zadatak biti da efikasno i jednoobrazno postupa po zahtevima koji će pristizati sa teritorije cele zemlje. Na taj način bi se, kako je istakla ministarka Kuburović, rasteretili sudovi smanjenjem priliva novih predmeta, a strankama omogućilo da brže, efikasnije i uz manje troškove dođu do naknade. Obaveze utvrđene postupkom poravnanja ispunjavaće se iz budžeta Visokog saveta sudstva. Direktor Pravosudne akademije je najavio da će na Akademiji biti sproveden i poseban program obuke za sudije povodom primene ovog uputstva.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH