skip to main content

Konferencija o izazovima u izvršenju u Srbiji

24 11 2017

Konferencija o izazovima u izvršenju u Srbiji

U Beogradu, 24.11.2017., USAID je u saradnji sa drugim donatorima (Evropskom unijom, Svetskom bankom, i Savetom Evrope) podržao organizaciju završne konferencije na temu izazova u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Ovaj događaj predstavlja kulminaciju pet okruglih stolova prethodno održanih širom Srbije. Konferencija je okupila preko 80 sudija i javnih izvršitelja iz cele zemlje u atmosferi otvorenog dijaloga i pružila mogućnosti razmene iskustava.

Učesnici konferencije su pod stručnim vođstvom sudija Vrhovnog kasacionog suda raspravljali o praktičnim pitanjima koja zahtevaju dodatna pojašnjenja (Zakon je na snazi od jula 2016-e) naročito kroz usklađivanje postupanja u praksi. Ovaj događaj je takođe predstavljao priliku da se dobije uvid u praksu Evropskog suda za ljudska prava kada su u pitanju predmeti izvršenja. Učesnicima je predstavljena i komparativna analiza različitih sistema izvršenja presuda u zemljama regiona, sa posebnim naglaskom na izvršenju u komunalnim predmetima, uspostavljanju automatizovane razmene podataka između svih zainteresovanih strana u postupku izvršenja (te implikacijama koje ovo nosi kada je u pitanju zaštita podataka o ličnosti), kao i o uvođenju mehanizama poput ličnog bankrota kako bi se skratilo trajanje i smanjili troškovi izvršnog postupka.

USAID je kroz Projekat vladavine prava podržao učešće javnih izvršitelja u radu konferencije smatrajući da je njihovo prisustvo od ključnog značaja da se sva pitanja identifikovana u praksi rasvetle te da se formulišu sledeći koraci u usklađivanju postupanja u svim segmentima izvršenja kako be se obezbedila doslednost i predvidivost ishoda za građane i privredu Srbije. Prisustvo ovako velikog broja učesnika iz pravosuđa bilo je i odličan povod da se predstavi Projekat vladavine prava i planirane aktivnosti usmerene na unapređenje sistema izvršenja presuda kako u sudovima tako i u radu samih javnih izvršitelja.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH