skip to main content

Kako rad suda približiti građanima

01 11 2018

Kako rad suda približiti građanima

USAID Projekat vladavine prava danas je, u saradnji sa Multidonatorskim povereničkim fondom Svetske banke, organizovao okrugli sto na temu unapređenja izveštavanja u sudovima. Okupili smo predsednike, sudije i zaposlene iz apelacionih i viših sudova, kao i Vrhovnog kasacionog suda, kako bismo omogućili inkluzivan dijalog na temu kako rad suda približiti građanima. Kako je u uvodnom obraćanju istakao predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, Dragomir Milojević, pravda ne samo da mora biti ostvarena nego je potrebno i videti kako se ostvaruje, što znači da informacije koje se objavljuju o radu sudova moraju biti pravovremene i svakodnevno dostupne građanima, ali pre svega moraju biti takve da zadovolje interes javnosti, a ne pojedinca.

Srđan Svirčev, viši stučnjak za javni sektor u kancelariji Svetske banke u Srbiji, istakao je da javnost često posmatra rad sudova kroz prizmu pojedinačnih predmeta koji privuku pažnju medija pa se tako stvara iskrivljena slika o pravosuđu. Stoga je bitno redefinisati način na koji sudovi predstavljaju informacije o svom radu, a onda i pažljivo iskomunicirati te informacije tako da one u potpunosti budu razumljive kako medijima tako i građanima.

Direktor USAID Projekta vladavine prava, Mark Lasman, naglasio je da je ovaj okrugli sto nastavak aktivnosti na unapređenju izveštavanja sprovedenih tokom ove godine kada je Projekat pružio podršku apelacionim sudovima u sastavljanju godišnjih izveštaja o radu za 2017-u godinu na osnovu metodologije koju je prethodno Svetska banka razvila za izveštaj Vrhovnog kasacionog suda o radu svih sudova u Srbiji.

Konsultant Svetske banke za merenje učinka u pravosuđu, Lin Hamergrin, predstavila je najbolju međunarodnu praksu u izradi izveštaja o radu sudova ali i podstakla učesnike okruglog stola na živu diskusiju o tome kako učiniti da brojke iz često suvoparne sudske statistike ispričaju priču i postanu razumljivije i široj stručnoj javnosti ali i medijima i građanima.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH