skip to main content

Kako postupati u predmetima koji privlače pažnju javnosti - najbolje prakse

28 05 2021

Kako postupati u predmetima koji privlače pažnju javnosti - najbolje prakse

Tokom onlajn radionice koju smo danas održali sa portparolima osnovnih i viših sudova, razgovarali smo i o načinima na koji se sudovi nose sa pojačanom pažnjom medija i građana koju određeni predmeti itekako izazivaju. Pored diskusije sa predstavnicima sudova, prikazali smo i video koji je za potrebe radionice i aktivnosti projekta priredio međunarodni ekspert za komunikaciju, Mark Vest. Glavna poruka sudovima vezano za postupanje u ovim predmetima tiče se načina na koji sudovi iz transparentnosti mogu da crpe moć i unaprede poverenje javnosti. Ako sudovi ogole svoj rad pred građanima i sami pozovu javnost da prati postupanje u ovim predmetima, itekako će zavredeti poštovanje javnosti i medija. U videu su predstavljeni primeri najbolje prakse iz SAD i Velike Britanije čiji sudovi tzv. 'medijske' predmete tretiraju kao deo svakodnevnog rada suda i imaju unapred definisane procedure koje ima olakšavaju funakcionisanje u uslovima pojačane pažnje javnosti i prisustva medija u zgradi suda. 

 

poslednje vesti


10 05 2019

12 02 2019

VRH