skip to main content

Kako do efikasnije naplate sudskih taksi

07 12 2018

Kako do efikasnije naplate sudskih taksi

Obračun i određivanje sudskih taksi administrativni je deo svakog sudskog postupka koji, naročito u sudovima sa velikim brojem predmeta, može oduzeti dosta vremena sudijama i drugim zaposlenima koje bi inače posvetili rešavanju predmeta. USAID Projekat vladavine prava radi na poboljšanju sistema naplate sudskih taksi sa partnerima iz Ministarstva pravosuđa i osnovnih sudova.

U okviru ove aktivnosti u Beogradu smo danas organizovali okrugli sto za predstavnike tri osnovna suda iz Beograda– sudije, upravitelje pisarnica, upisničare, zapisničare, referente, IT administratore – kako bismo od njih čuli ideje i preporuke kako da se ovaj administrativni zadatak automatizuje kroz nadgradnju postojećeg sistema za upravljanje predmetima u osnovnim sudovima, AVP. Učesnici okruglog stola su svojim konstruktivnim sugestijama pokazali izuzetnu zainteresovanost za ovu temu i želju za iznalaženjem efikasnog jedinstvenog modela sistema za naplatu sudskih taksi.

Projekat takođe sarađuje i sa Ministarstvom pravde na utvrđivanju najboljeg rešenja za centralizovanu elektronsku aplikaciju koja bi Ministarstvu, Visokom savetu sudstva i sudovima omogućila centralizovano praćenje naplate sdskih taksi sa preko čak 120 različitih računa na koje se iznosi obračunatih taksi uplaćuju. Sve ovo za sudove bi značilo unapređenje proceduralne discipline i povećanje iznosa naplaćenih taksi od kojih se jedan deo direktno vraća samim sudovima za unapređenje njihovog materijalnog položaja.

poslednje vesti


10 05 2019

12 02 2019

VRH