skip to main content

Kako do efikasnije naplate sudskih taksi

07 12 2018

Kako do efikasnije naplate sudskih taksi

Obračun i određivanje sudskih taksi administrativni je deo svakog sudskog postupka koji, naročito u sudovima sa velikim brojem predmeta, može oduzeti dosta vremena sudijama i drugim zaposlenima koje bi inače posvetili rešavanju predmeta. USAID Projekat vladavine prava radi na poboljšanju sistema naplate sudskih taksi sa partnerima iz Ministarstva pravosuđa i osnovnih sudova.

U okviru ove aktivnosti u Beogradu smo danas organizovali okrugli sto za predstavnike tri osnovna suda iz Beograda– sudije, upravitelje pisarnica, upisničare, zapisničare, referente, IT administratore – kako bismo od njih čuli ideje i preporuke kako da se ovaj administrativni zadatak automatizuje kroz nadgradnju postojećeg sistema za upravljanje predmetima u osnovnim sudovima, AVP. Učesnici okruglog stola su svojim konstruktivnim sugestijama pokazali izuzetnu zainteresovanost za ovu temu i želju za iznalaženjem efikasnog jedinstvenog modela sistema za naplatu sudskih taksi.

Projekat takođe sarađuje i sa Ministarstvom pravde na utvrđivanju najboljeg rešenja za centralizovanu elektronsku aplikaciju koja bi Ministarstvu, Visokom savetu sudstva i sudovima omogućila centralizovano praćenje naplate sdskih taksi sa preko čak 120 različitih računa na koje se iznosi obračunatih taksi uplaćuju. Sve ovo za sudove bi značilo unapređenje proceduralne discipline i povećanje iznosa naplaćenih taksi od kojih se jedan deo direktno vraća samim sudovima za unapređenje njihovog materijalnog položaja.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH