skip to main content

Jedinstvena platforma za internet prezentacije pravosudnih organa

29 06 2018

Jedinstvena platforma za internet prezentacije pravosudnih organa

Danas je u Beogradu USAID Projekat vladavine prava pružio podršku Ministarstvu pravde u organizaciji obuke za korišćenje centralne platforme za razvoj internet stranica pravosudnih organa. Ministarstvo je na osnovu analize poseta vebsajtovima sudova utvrdilo koje to informacije građani najčešće pretražuju i na osnovu toga kreiralo strukturu jedinstvenog obrasca za internet stranice pravosudnih organa. Ona omogućava organizovanje iste vrste i količine podataka o sudovima tako da građani znaju na prvi pogled pod kojom kategorijom će naći tražene informacije. Centralna platforma takođe omogućava kreiranje vebsajtova koje je lako pregledati i putem mobilnih telefona i drugih uređaja jer preko 70% građana pristupa sadržajima na internetu upravo putem telefona. 

Do sada su svoje sajtove na ovu platformu 'preselili' Viši sudovi u Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, te Prvi osnovni sud u Beogradu i Osnovni sud u Novoj Pazovi. Predstavnici Višeg suda iz Beograda predstavili su danas svoja iskustva sa migriranjem podataka i drugog sadržaja na centralizovanu platformu, a Ministarstvo je predstavilo i korisničko uputstvo za održavanje i ažuriranje internet prezentacija. Uslugu hostinga i zaštite od napada za internet stranice na novoj platformi pokriva Ministarstvo pravde, te nema dodatnih troškova za sudove, a prednost ovakve standardizacije je višestruka prevashodno za građane i unapređenje transparentnosti rada pravosudnih organa.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH