skip to main content

Izmene zakona za efikasnije izvršenje

05 04 2018

Izmene zakona za efikasnije izvršenje

Zakon o izvršenju i obezbeđenju na snazi je od jula 2016-e godine. Tokom skoro dve godine njegove primene uočena su određena pitanja koja zahtevaju dalje ujednačavanje prakse i unapređenje postojećih rešenja kako bi se proces izvršenja učinio efikasnijim, kako u sudovima, tako i kroz rad javnih izvršitelja.

Ministarstvo pravde je zato odlučilo da ponovo otvori tekst zakona i iniciralo proces pronalaženja i propisivanja rešenja koja će doprineti poboljšanju sistema izvršenja u praksi. Ministarstvo je oformilo radnu grupu, sačinjenu od predstavnika svih relevantnih institucija i organizacija uključenih u proces izvršenja kako bi se kroz inkluzivan dijalog došlo do najboljih rešenja. Radna grupa je sastavljena od sudija Vrhovnog kasacionog suda, osnovnih, viših i privrednih sudova, javnih izvršitelja, profesora pravnih fakulteta, i predstavnika poslovne zajednice (Savet stranih investitora, AmCham, itd.). Prvi sastanak radne grupe održan je u Beogradu 5.04.2018.

Radna grupa će se u procesu izrade amandmana rukovoditi predlozima koje su na osnovu problema uočenih u praksi već identifikovale institucije kao što su Vrhovni kasacioni sud, Komora javnih izvršitelja, Privredna komora, itd. Od naročitog značaja biće zaključci radnih stolova koje je organizovao Vrhovni kasacioni sud uz podršku USAID Projekta vladavine prava i EU projekta ’Unapređenje efikasnosti pravosuđa’ u februaru i martu ove godine.

USAID Projekat vladavine prava pružiće stručnu i organizacionu podršku celokupnom procesu. Jedan od osnovnih ciljeva Projekta je unapređena i ujednačena praksa, kao i predvidivost i doslednost u postupku izvršenja.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH